21 juni 2021 – Op donderdag 3 juni vond online de regiobijeenkomst over schoolverzuim plaats. Een initiatief vanuit verschillende organisaties, bedoeld om de dialoog te voeren over zorgwekkend schoolverzuim.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), Jeugdbescherming Gelderland, HALT, de William Schrikker Groep, de Raad voor de Kinderbescherming en Samenwerkingsverband De Verbinding waren hierbij betrokken. Er waren ongeveer honderd deelnemers met verschillende achtergronden, zowel vanuit onderwijs als vanuit andere organisaties. Het was goed om elkaar op deze manier te treffen en te ontdekken wie welke rol heeft bij zorgwekkend schoolverzuim. 

De bijeenkomst begon met een interview met een kinderrechter over haar rol en overwegingen tijdens leerplichtzittingen. Vervolgens konden de deelnemers digitaal in groepjes uiteen gaan om verschillende workshops te volgen. Gekozen kon worden uit voorlichtingen over de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), de verzuimcoaches en Grip, HALT, Forza en de Raad voor de Kinderbescherming. 

In het najaar van 2021 zal een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd, hopelijk kan deze fysiek plaatsvinden. Nadere informatie volgt.

Door Meinke Kooderings