21 juni 2021 – Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) loopt bij veel van onze scholen aan het einde van schooljaar 2021-2022 af.

Afgelopen schooljaar zou er binnen SWV De Verbinding een project starten, waarmee we zorg zouden dragen voor een geactualiseerd SOP per school. Echter; dit project is niet gestart door aanstaande veranderingen in wetgeving ten aanzien van medezeggenschap. Deze wetgeving heeft gevolgen voor de wijze waarop het SOP in de toekomst zal moeten worden gebruikt. 

Door de demissionaire status van het huidige kabinet is het nog onzeker wanneer deze wetgeving in zal gaan. Tot die tijd dient iedere school zorg te dragen voor een actueel, met de MR van de school afgestemd SOP. 

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

  • Het huidige SOP handhaven en de MR van je school om verlenging verzoeken
  • Het huidige SOP actualiseren; het format zoals het bureau de scholen ter beschikking heeft gesteld hiervoor blijft van kracht

Een aantal scholen heeft reeds bij het bureau aangegeven het SOP te willen actualiseren. Hiervoor organiseert het bureau na de herfstvakantie werksessies, zodat de scholen (indien gewenst) met het bureau het actualiseren van het SOP kunnen doorspreken. De contactpersoon vanuit het bureau zal de scholen hier na de zomervakantie nader over informeren. 

Door Erica Jordans