12 juli 2021 – Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zelden van de ene op de andere dag de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is meestal een geleidelijk proces met als uiterste consequentie schooluitval.

Van de scholensluiting hebben we daarnaast geleerd dat voor de overgrote meerderheid van de leerlingen het aanwezig zijn op school heel belangrijk is. Niet alleen voor de onderwijsresultaten, maar ook voor het welbevinden, de sociale contacten en de persoonsontwikkeling.

Het werken aan aanwezigheid start met een aanpak gericht op alle leerlingen en heeft oog voor leerlingen met een verhoogd risico op schoolverzuim. Hierbij wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen (ouders, kinderen en onderwijs). Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Daar kun je in deze leergemeenschap, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, NVS-NVL en de LBBO, mee aan de slag.

Kijk op deze website voor meer informatie en aanmelden.

Door Erica Jordans