12 juli 2021 – De pilot ‘Collegiale visitaties’ hebben we in juni naar grote tevredenheid afgerond.

De opbrengsten zijn geëvalueerd met de scholen die aan de pilot hebben deelgenomen, de projectgroep die de pilot heeft ontworpen en met Juliëtte Vermaas (Penna Onderwijs Adviseurs), die de benodigde inhoudelijke ondersteuning en trainingen heeft verzorgd. Een aantal punten uit de evaluatie nemen we mee om de collegiale visitaties vanaf volgend schooljaar nog beter te maken. De collegiale visitaties zijn vanaf nu een structureel onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van ons samenwerkingsverband.

Door Esther Verbeek