12 juli 2021 – Welke lessen leert het onderwijs in tijden van corona? Met die vraag startte SWV De Verbinding vorig jaar project Op Nieuw. Een jaar lang spraken we docenten, leerlingen, ouders en onderwijspersoneel over de zaken waar ze tegenaan liepen, de oplossingen die ze vonden en de kansen die ze zagen. Nu blikken we terug!

Project Op NIeuw werd begin dit schooljaar opgestart door het bureau van SWV De Verbinding om de lessen die de coronacrisis ons leerde voor het onderwijs te borgen. Het afgelopen jaar bezochten we tientallen scholen, gingen we met docenten, leerlingen en ouders in dialoog over hun inzichten en vroegen we mensen buiten het onderwijs om hun visie te geven over bepaalde problemen. Al deze video’s en artikelen zijn terug te zien op de website www.projectopnieuw.nl.

Een jaar lang onderwijs in coronatijd: zo kijkt SWV De Verbinding terug op project Op Nieuw

Hoe hebben de initiatiefnemers van Op Nieuw het project beleefd? Johnny Uytdewilligen (directeur-bestuurder van SWV De Verbinding), Erica Jordans (programmadirecteur Kwaliteit en beleid), Odeth Bloemberg (psycholoog bij De Onderwijsspecialisten) en projectleider Hanno Ambaum gaan terug naar het beginpunt, blikken terug en vooruit!

Op Nieuw op pad: een samenvatting!

Hoe gaan scholen binnen SWV De Verbinding om met corona? Dit schooljaar ging Op Nieuw langs bij verschillende onderwijsinstellingen in de regio Arnhem de De Liemers om te zien tegen welke problemen zij aanliepen en welke creatieve oplossingen daaruit voortkwamen. Mooi: iedereen bleek enorm wendbaar en paste zich razendsnel aan aan de nieuwe situatie. Niet alleen docenten, maar ook leerlingen! Zij ontpopten zich zelfs tot ware leermeesters. Hoe? Je ziet het in deze wrap up!

Op Nieuw in Dialoog: SWV De Verbinding in gesprek over project Op Nieuw

Na een jaar op onderzoek naar wat corona heeft veroorzaakt binnen onderwijs, kijken de projectteamleden van Op Nieuw uitgebreid terug op deze roerige tijd. Wat hebben we geleerd van deze tijd? Wat waren de worstelingen in de balans vinden tussen afstandsonderwijs en de behoefte aan nabijheid? Welke onderwijsontwikkelingen raakten dankzij deze crisis in een stroomversnelling?

Ook spreken ze over het schoolleven na de zomer, over waar ze zich zorgen over maken, maar zeker ook over wat ze hopen dat bewaard blijft. Daarbij zien ze ook dat verschillen scholen, docenten, leerlingen en ouders met elkaar in gesprek zijn gegaan; een grote winst van dit project. En die dialoog moet blijven, want door met elkaar te delen, maak je gebruik van elkaars kracht en ervaring. Iets wat van grote waarde is gebleken.

Door Hanno Ambaum