28 september 2021 – Met ingang van het nieuwe schooljaar is de procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op een paar punten aangepast of aangescherpt.

Zo is het invullen van het mailadres van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de leerling vanaf nu verplicht. Het bureau houdt de ouders op de hoogte van de voortgang van het traject. Ook informeren we hen over het besluit en de deskundigenadviezen waar dat besluit op is gebaseerd.

Een aanvraag TLV moet ondertekend worden door het bevoegd gezag van de school. In de praktijk zien we dat een aanvraag niet altijd door de directeur van de school wordt ondertekend. In die gevallen moet bij de handtekening worden toegevoegd dat deze ‘namens het bevoegd gezag van de school’ is gezet.

Scholen kunnen sinds dit schooljaar voor de ondersteuning van leerlingen een extra maatwerkbudget aanvragen. Bij een aanvraag TLV stellen we voortaan de vraag of het maatwerkbudget is aangevraagd en met welk effect het is ingezet. Als het niet is ingezet, moet onderbouwd worden waarom dit niet is gebeurd en er toch een TLV wordt aangevraagd. Van belang is overigens ook dat een collegiale consultatie met een andere school plaatsvindt vóórdat het besluit wordt genomen om een TLV aan te vragen.

In het zorgplatform van 14 oktober zullen we de wijzigingen toelichten aan de ondersteuningscoördinatoren.

Door Meinke Kooderings Clemens