28 september 2021 – Afgelopen schooljaar is ruim de helft van alle aanvragen TLV-VSO erg laat in het schooljaar ingediend; in de maanden juni en juli.

Het laat indienen van aanvragen kan als gevolg hebben dat het voor de zomervakantie niet duidelijk is óf en zo ja op welke vso-school een leerling na de zomervakantie kan starten. Niet alleen voor leerlingen en hun ouders een zeer onwenselijke situatie, maar ook voor de ontvangende vso-scholen die in de knel komen met klassenindeling en formatie.

Om tijdig duidelijkheid te hebben over een passende onderwijsplek voor leerlingen waarvoor een schoolwisseling nodig is adviseren wij de aanvraag TLV-VSO vóór de meivakantie in te dienen.

Door Erica Jordans