28 september 2021 – Zodra sprake is van verzuim, kunnen scholen de verzuimcoaches inschakelen.

De verzuimcoaches werken laagdrempelig en snel, ze gaan op huisbezoek en brengen de situatie in kaart. Samen met ouders, leerling en school maken ze een plan om het schoolritme weer op te pakken.

We merken dat de verzuimcoaches steeds vaker preventief worden ingezet en daar zijn we blij mee! Hoe eerder ze erbij zijn, hoe groter de kans is op herstel van schoolritme bij de leerling. Voor de zomer zijn ze bijvoorbeeld ook ingezet voor leerlingen vanuit groep 8 die de overstap naar het VO gingen maken en een risico op verzuim lieten zien. Ook bij de overstap naar een andere school kan inzet van de verzuimcoach helpend zijn. Wacht dus niet tot de leerling volledig thuis zit, voordat je de verzuimcoach inschakelt!

Aanmelding loopt via het Onderwijsloket. We vragen school om de checklist in te vullen en waar nodig stellen we nog aanvullende vragen. De checklist passen we zo nu en dan aan, als we in de praktijk merken dat we informatie missen. Zo hebben we nu de vraag toegevoegd wat de leerling doet als hij/zij niet op school is. Soms blijkt namelijk dat de leerling helemaal het huis niet verlaat, in andere gevallen gaat de leerling nog wel naar bijvoorbeeld zijn sportclub. Voor de verzuimcoaches is dit belangrijke informatie die ze graag vooraf hebben. Wil je een leerling verwijzen naar de verzuimcoaches, gebruik dan altijd de nieuwste versie van onze checklist. Deze kun je vinden op onze website.

Door Meinke Kooderings Clemens