28 september 2021 – Wat is de rol van de jeugdarts? Alle jongeren krijgen in de onderbouw en bovenbouw een gezondheidsonderzoek “’Gezond leven, check het even’.

Daarnaast kunnen jongeren zichzelf aanmelden voor het spreekuur. Ook ouders en school kunnen leerlingen aanmelden waar zij zich zorgen over maken of vragen over hebben.

Wanneer meld je als mentor nu een leerling bij de jeugdarts aan?

  • Elke leerling die meer dan 10 dagen niet op school is geweest?
  • Een leerling die somber is en af een toe een dagje thuis blijft?
  • Een leerling die al onder behandeling is bij een psycholoog?
  • Een leerling die elke maand 2 dagen thuis zit door migraine en bij de kinderarts komt?
  • Een leerling waarvan de belastbaarheid bepaald moet worden?

Op 7 oktober geeft de jeugdarts tijdens een online themabijeenkomst (13.00u – uiterlijk 15.00u) antwoord op bovenstaande vragen. Ook zal de jeugdarts aangeven wat de vervolgstappen zijn na een onderzoek bij de jeugdarts.
Deze themabijeenkomst is interessant voor mentoren/docenten, leerlingbegeleiders, gedragsdeskundigen, ondersteuningscoördinatoren. Ook onze ketenpartners, zoals bijvoorbeeld leerplichtambtenaren, wijkcoaches en schoolmaatschappelijk werkers zijn uiteraard van harte welkom.

Wil je de bijeenkomst bijwonen? Meld je dan vóór 1 oktober aan bij het Onderwijsloket: loket @ swvdeverbinding.nl

Door Carolijn Schuiling, jeugdarts VGGM en Sanne Niemeijer