28 september 2021 – Niet alleen leerlingen leren iedere dag nieuwe dingen binnen het onderwijs. Ook wijzelf doen constant nieuwe kennis op.

Docenten, ondersteuningscoördinatoren, bestuurders, directeuren en ander onderwijspersoneel: we vinden allemaal telkens nieuwe dingen uit, lopen tegen problemen aan, bedenken oplossingen en krijgen nieuwe inzichten. Zo blijven we onszelf ontwikkelen!

Al die kennis die het onderwijs steeds een beetje beter maakt, is te mooi om niet te delen. Daarom begint het samenwerkingsverband met een nieuw project: In Verbinding. Hierin bevragen we wekelijks een personeelsgroep over een maandelijks onderwijsthema. Hoe kijken mentoren van verschillende scholen bijvoorbeeld tegen een bepaalde kwestie aan? Of conciërges? Door verschillende invalshoeken en ideeën te belichten, krijgen we nieuwe inzichten en maken we kennis toegankelijk voor iedereen binnen ons samenwerkingsverband. Al deze bevindingen lees je in een wekelijks artikel dat verschijnt op onze website.

Maandelijks sluiten we het thema af met In Dialoog. In deze video laten we verschillende medewerkers binnen SWV De Verbinding in gesprek met elkaar gaan. We beginnen in oktober met het onderwerp ‘de start van het nieuwe schooljaar’. Het is in deze tijd immers belangrijk om de leerlingen snel te leren kennen. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag geldt dat des te meer. Hoe pak je dat aan? Op welke manier zorg je ervoor dat leerlingen goed ‘landen’ op je school? Hoe regel je dat ze vanaf dag 1 de begeleiding krijgen die ze nodig hebben? Je leest het in In Verbinding!

Door Paul Gersen van Studio Echt