1 november 2021 – Nieuwkomer, vluchteling, asielzoeker, kind van een arbeidsmigrant of familielid van een gezinshereniger? Een diverse groep jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgt de eerste twee jaar van hun verblijf in Nederland onderwijs op een ISK (internationale schakelklas).

Tijdens dit onderwijstraject leren jongeren de basisvaardigheden op het gebied van taal, cultuur en omgangsvormen voor een leven in Nederland. Doel is leerlingen voor te bereiden op doorstroom naar vervolgonderwijs in Nederland. Hoewel zij een intensief taalprogramma volgen, zitten de leerlingen na doorstroom nog middenin hun tweedetaalverwervingsproces. Ook de integratie in Nederland stopt niet na de ISK-periode. Sterker nog, soms zijn leerlingen pas na twee jaar toe aan integreren in Nederland. Er is dus nog veel te doen in het vervolgonderwijs. 

Wat is hun ondersteuningsbehoefte?

De ervaring leert dat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van nieuwkomersleerlingen niet altijd bekend is. Dat is ook niet vreemd: De samenstelling van de groep ISK-leerlingen en daarmee hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, verandert regelmatig. De steeds veranderende migratiestromen in de wereld zijn hiervan onder andere de oorzaak. Goede begeleiding aan nieuwkomersleerlingen is daarom altijd maatwerk.  

Hoe kan Expertisecentrum ISK regio Arnhem van betekenis zijn?

Het expertisecentrum ISK in de regio Arnhem adviseert en ondersteunt scholen en organisaties wanneer er vragen zijn over de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van nieuwkomersleerlingen. Dat kan op casusniveau, op groepsniveau, maar ook voor teams binnen de school.

Door te investeren in bewustwording over de doelgroep aan de voorkant willen we de kans op stagnering, afstroom of zelfs uitval van nieuwkomersleerlingen in het vervolgonderwijs voorkomen. Dit doen we door bewustwording te creëren over de achtergrond van de doelgroep en te werken aan een bredere kennisbasis zodat vervolgscholen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van nieuwkomersleerlingen beter leren kennen.

Werk je in het onderwijs in de regio Arnhem en heb je te maken met nieuwkomersleerlingen op jouw school of binnen jouw organisatie en heb je een vraag? We komen graag met je in contact of brengen je in contact met andere collega’s van de VO-scholen in de regio. 

Drie keer per jaar organiseert Expertisecentrum ISK een netwerkbijeenkomst. Op 6 december  a.s. staat de eerst volgende bijeenkomst gepland. Tijdens de bijeenkomst ontmoet je collega’s uit regio Arnhem, ga je in gesprek over de begeleiding aan nieuwkomersleerlingen en is er de mogelijkheid om een casus te bespreken onder begeleide intervisie. 

Meer info: www.nadeisk.nl 

Door Laura Smedts, coördinator Expertisecentrum ISK