1 november 2021 – Je hebt er vast al over gehoord: aan het eind van dit schooljaar moet ieder samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt hebben ingericht.

Dit is één van de verbeterpunten die uit de evaluatie passend onderwijs (november 2020) naar voren is gekomen. Ouders en jeugdigen vinden bij dit steunpunt informatie over en steun bij passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt het beleid in het samenwerkingsverband door de ervaringen die opgedaan worden. Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

De komende tijd gaat het bureau aan de slag met inventariseren van de ontwikkelpunten die wij als samenwerkingsverband hebben bij het inrichten van dit steunpunt. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op. Dit doen we aan de hand van een door de overheid opgestelde ‘leidraad’. Meer informatie hierover volgt in de loop van dit schooljaar!

Door Erica Jordans