1 november 2021 – In september 2020 is binnen Samenwerkingsverband De Verbinding gestart met de pilot ‘Grip’. Het onderwijszorg-arrangement ‘Grip’ wil thuiszittende jongeren weer grip geven op leven en leren. 

‘Grip’ is een directe en dagelijkse samenwerking tussen onderwijs (VSO Mariëndael) en zorg (at.groep Zorg). 

Het eerste pilotjaar heeft mooie resultaten opgeleverd! We noemen:

  • 9 jongeren zijn gedurende het schooljaar ingestroomd in het ‘Grip’-programma (6 gemeente Arnhem, 2 gemeente Lingewaard, 1 gemeente Duiven). Aan het eind van schooljaar 2020-2021 waren 6 jongeren in staat door te stromen naar een onderwijssetting (regulier VO, MBO, VAVO); ruim binnen de maximale verblijfsduur van 12 maanden in ‘Grip’).
  • Succesfactoren zijn: meer rust, individueel programma, 3 ipv 5 onderwijsdagen en veel ruimte voor het opdoen van succeservaringen door de jongeren zelf. Er is veel aandacht voor de jongeren en veel afstemming mogelijk.
  • Door korte lijnen met reguliere scholen en intensieve samenwerking met de verzuimcoaches wordt kennis en expertise mbt thuiszitters verspreid. Door nauwe samenwerking met reguliere scholen en hulpverlening krijgt het concept een preventieve werking en kan thuiszitten deels voorkomen worden.
  • Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de doelstelling van Grip. In eerste instantie werd uitgegaan van ‘leerling loopt vast in regulier vo en stroomt na Grip weer in in regulier vo’. Echter; al na de eerste maanden was te zien dat de problematiek dermate pittig is dat de doelstelling van ‘Grip’ is verschoven naar ‘uberhaupt weer deelname aan onderwijs’. Leerlingen zijn getraumatiseerd, vaak angstig/depressief en ontberen toekomstperspectief. Zonder uitzondering is er ook sprake van systeemproblematiek. De jongeren zitten vaak al geruime tijd thuis en hebben in de regel al geruime tijd GGZ-behandeling genoten (vaak zijn zij ook tijdens ‘Grip’ onder behandeling van een GGZ-instelling). Desondanks zijn zij volledig vastgelopen in onderwijs.
  • Het onderwijsaanbod wordt geïntegreerd met de jeugdhulpverlening aangeboden waardoor kennis en expertise gebundeld en optimaal afgestemd worden. Door integratie van zorg en onderwijs, krijgen de jongeren (naast onderwijs) een uitgebreid zorgaanbod: individueel, groepsgewijs en binnen het thuissysteem. De samenwerking tussen onderwijs (VSO Mariëndael) en zorg (at.groep Zorg) is al werkende weg doorontwikkeld en verfijnd. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen ‘Grip’ en de verzuimcoaches.
  • Ouders en jongeren zijn zeer tevreden over de inzet en het aanbod van ‘Grip’; zij zijn blij dat er weer een concreet perspectief is met een duidelijk plan en daginvulling. 

In schooljaar 2021-2022 wordt het tweede pilotjaar ‘Grip’ uitgevoerd.

Door Erica Jordans