1 november 2021 – 7 oktober jl. vond onze eerste themabijeenkomst plaats. Carolijn Schuiling en Safina Schetters, beide jeugdarts bij VGGM en werkzaam in onze regio, namen de deelnemers mee in de rol van de jeugdarts. 

Onder de deelnemers waren trajectbegeleiders, orthopedagogen en ondersteuningscoördinatoren van de scholen, maar ook verzuimcoaches en consulenten leerlingzaken aanwezig. Hierdoor konden vragen die er waren direct door de verschillende disciplines beantwoord worden, iets wat de jeugdartsen vanuit hun functie ook aanmoedigen. 

Carolijn en Safina vertelden over het belang van preventie bij verzuim en benoemden signalen waarbij je kunt denken aan het aanmelden bij een jeugdarts. 

Aanmelding heeft ook zin bij betrokkenheid van andere behandelaren

Ze benadrukten daarbij dat als er al veel behandelaren of artsen betrokken zijn het aanmelden bij een jeugdarts nog steeds zin kan hebben, omdat behandelaren niet altijd weten of er sprake is van schoolverzuim. Ook komt het voor dat behandelaren al langere tijd niet meer betrokken zijn omdat ouders en leerling niet een directe hulpvraag hebben. 

Behandelaren hebben niet altijd zicht op de mogelijkheden die scholen bieden. Zo schrijven ze vaak rust voor wat door ouders en leerling vaak letterlijk wordt genomen, terwijl ze misschien best een paar uur kunnen deelnemen aan het onderwijsprogramma.  Jeugdartsen kunnen een intermediair zijn tussen behandelaren, school, ouders en leerling om te kijken welke mogelijkheden er zijn om (deels) onderwijs te volgen. 

M@ZL-methode

VGGM werkt met de M@ZL-methode. Dit staat voor Medische Advisering Zieke Leerling en is bedoeld om geoorloofd verzuim terug te dringen en de onderwijs deelname te verbeteren. Vroeg signaleren is hierbij belangrijk en begint al bij het eerste telefoontje naar school. Via een stappenplan laten ze zien wie wanneer welke contacten heeft. In het contact is het belangrijk om door middel van verschillende gesprekstechnieken de juiste informatie boven tafel te halen. Naast deze methodiek, laten ze zien wanneer je de jeugdarts kan inzetten en wanneer er een rol is voor de consulent leerplicht en wat het verschil is tussen beiden. 

Als er op lichamelijke en psychische gronden vrijstelling aangevraagd moet worden kan dit bij het team vrijstellingen onder artikel 5 onder A. Het vrijstellingen team is een onafhankelijk team van VGGM, niet verbonden aan de school, zij beoordelen deze aanvragen. Zij volgen de hele M@ZL methodiek incl. een MDO waar school, leerplicht, jeugdarts, betrokken artsen, eventuele hulpverlening en het SWV bij aanwezig zijn voordat er een vrijstelling afgegeven wordt.  Voor het afgeven van een (tijdelijke) ontheffing of vrijstelling wordt er altijd gekeken naar wat er nodig is om onderwijs te volgen en welke mogelijkheden er zijn op school of binnen de regio. 

Behalve het delen van kennis was de boodschap van de jeugdartsen dat samenwerken met alle disciplines essentieel is om een zo preventief mogelijk te kunnen werken aan verzuim en als er verzuim is ontstaan om dit zo kort mogelijk te laten zijn. 

Door Sanne Niemeijer