1 november 2021 – Maartje van den Essenburg en Aniek de Lange van het Trimbos Instituut hebben tijdens de zorgplatformbijeenkomst van 14 oktober ons verteld over het project ‘welbevinden op school’.

Dit project heeft een nieuwe subsidie gekregen vanuit het Ministerie van VWS; met name om een schoolbrede aanpak rondom welbevinden en mentale gezondheid te stimuleren middels kennisontwikkeling, inspireren en agenderen.

Mentale gezondheid is ‘van iedereen’: iedereen houdt zich met dit aspect bezig. Er bestaat sinds kort een ‘coalitie welbevinden’ waarin een aantal landelijke kennisinstituten zitten. De site onderwijskennis.nl is gelanceerd; het is de bedoeling dat alle wetenschappelijke kennis over het onderwijs hier verzameld wordt. Welbevinden wordt hier onderdeel van.

Mentale gezondheid is een breed begrip; het gaat niet alleen om de aan- of afwezigheid van mentale klachten; maar het gaat bijvoorbeeld ook over talentontwikkeling, zelfvertrouwen, geluk. Welbevinden draagt bij aan leerprestaties, verbetert het werkgeheugen en concentratie, leerlingen voelen zich positiever jegens school en leerkrachten en jongeren hebben meer zin om te leren en laten minder vertraging en uitval zien. Om het welbevinden te verbeteren lijkt een integraal programma, gespreid over een langere periode het meest effectief. Voorkom dat dit programma afhankelijk is van onzekere factoren (1 docent, tijdelijk geld, versnippering van het aanbod). Zet een brede basis neer voor alle leerlingen, kijk daarbinnen welke groep extra aanbod nodig heeft om vervolgens in beeld te krijgen welke leerlingen specifiek intensieve zorg nodig hebben.

De presentatie met nuttige tips, achtergrondinformatie en netwerkpartners is verstuurd naar de zorgcoördinatoren.

Door Ellemieke Hulshof