Themabijeenkomst ‘Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sinti-leerlingen’

Het thema dat we deze bijeenkomst uitlichten is Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sinti-
leerlingen (OWRS). Onderwijs en het behalen van een startkwalificatie is voor de kinderen van deze groepen nog niet altijd vanzelfsprekend. OWRS heeft als doel om de schoolloopbanen van woonwagen- en Roma- en Sinti-leerlingen te bevorderen. De ambitie is om een efficiënte, integrale aanpak te creëren, om de leerlingen beter en preventief te kunnen helpen.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door een woonwagenbewoonster (moeder en actief lid van de Vereniging voor Woonwagenbewoners), twee consulenten OWRS van Stichting Pas en twee (verzuim)coaches OWRS van Scala Onderwijsadvies.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je achtergrondinformatie over deze specifieke doelgroep. We wisselen kennis en ervaring uit en bespreken de betekenis daarvan voor het onderwijs.
We vertellen meer over de specifieke inzet van de verzuimcoaches voor deze leerlingen. Ook horen we graag meer over de behoeftes binnen onderwijs ten aanzien van de begeleiding van cq het onderwijs aan deze jongeren.

Activiteit Themabijeenkomst ‘Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sinti-
leerlingen
Datum 28 maart 2022
Tijd 15.30u – 17.00u 
Locatie Leerpark Arnhem
Voor wie? Docenten, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, intern begeleiders, mentoren, trajectbegeleiders, teamleiders uit het PO of VO, jeugdartsen, consulent leerplicht, RMC- consulent, wijkcoach/jeugdconsulent, jeugdhulpverlening betrokken bij leerlingen OWRS
Organisator Scala Onderwijsadvies
Extra informatie

Schrijf je in!

Aanmelden kan via loket@swvdeverbinding.nl, vóór 21 maart 2022.