Twee weken geleden droeg hij de sleutels van zijn oude school over aan de gemeente Arnhem. Directeur Sander Pietersen zit sinds dit nieuwe schooljaar met Kentalis College Arnhem bij het Leerpark Arnhem. Met Kentalis heeft hij een mooi doel voor ogen: alle VSO-scholen volledig geïntegreerd in het regulier. Het kost tijd en moeite, maar “het is ook gewoon een kwestie van doen en heel veel lef hebben”. Want dat het ’t waard is, weet Pietersen wel zeker.

Kentalis College Arnhem, voorheen beter bekend als De Stijgbeugel, koos bewust voor een big bang in plaats van een stapsgewijze aanpak. In juli tekenden de scholen alle overeenkomsten en in de zomervakantie werd Leerpark Arnhem omgebouwd om ook plaats te bieden aan alle leerlingen van het Kentalis. Dat is een school voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend zijn. Het wil overigens niet zeggen dat die big bang geen lange aanloop had. Volgens Pietersen hebben ze een ingewikkelde route doorlopen.

Vier schooljaren geleden werd hij directeur van de school en zat zijn bovenbouw in het reguliere Maarten van Rossem in Arnhem-Zuid. Daar voelden ze zich ontzettend welkom, maar er waren steeds meer punten waardoor ze twijfelden of ze op de juiste plek zaten. “We zijn een regionale school met leerlingen vanuit Tiel en Apeldoorn tot Zutphen en Doetinchem. Onze locatie in Arnhem-Zuid was voor hen niet heel goed bereikbaar. We zijn heel erg dankbaar voor de tijd bij het Maarten van Rossem. En als je een schoolgebouw inlevert kan je ook niet heel gemakkelijk terug. Daarom zochten we een duurzame oplossing”, vertelt Pietersen. Twee jaar geleden werd het proces opgestart met Leerpark. Op weg naar maximaal inclusief lesgeven.

"Het is heel belangrijk dat je in een vroeg stadium iedereen erbij betrekt: de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Want uiteindelijk moeten zij het gaan doen."

Alle VSO-scholen in het regulier

Pietersen ziet binnen Kentalis het liefst alle VSO-scholen geïntegreerd in het reguliere onderwijs. Dat klinkt ambitieus en is ook niet binnen een dag gerealiseerd. Als school hadden ze al vier jaar ervaring met regulier onderwijs en die lessen hebben ze meegenomen naar het Leerpark. “Het was een grote wens om te kiezen voor deze grootschalige verhuizing. Een klein deel van mijn team is al 21 jaar verspreid over Arnhem. Ze werken altijd op wisselende locaties. Dat is niet prettig. Als je als één team wilt opereren, helpt het als je bij elkaar kunt zijn. Die kans deed zich voor en hebben we gegrepen. Er zijn heel veel argumenten om het niet te doen en dan blijf je veilig bij het oude. Maar het is het waard. Het is heel belangrijk dat je in een vroeg stadium iedereen bij zo’n stap betrekt: de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Want uiteindelijk moeten zij het gaan doen. We bepaalden onze strategie, namelijk een school-in-school, zodat onze leerlingen alle kansen hebben die een reguliere school biedt.”

Steun van de gemeente

“Maar hoe begin je? Met een kleine stuurgroep, met de directie en de algemeen directeur van beide partijen. Even aftasten welke doelgroepen we hebben, welke visie en welke ambities. Wij constateerden dat we heel veel raakvlakken hebben en onze doelgroepen ook nog eens op elkaar lijken. Daarna volgen vele verschillende fases, want een school-in-school kent veel consequenties op het gebied van personeelsbeleid, locatie, financiën en juridisch. Wat is het sociaal pedagogisch klimaat? Ook de gemeente heeft er iets over te zeggen. Op hun programma staat dat ze zoveel mogelijk samenwerking beogen tussen scholen in Arnhem, dus ze steunden ons direct. We wisten ook snel dat het goed zat met Leerpark Arnhem toen de leerkrachten daar zeiden: ‘Iedere les is hier een taalles’. Dat is voor ons heel belangrijk.”

Pietersen startte een projectteam met collega’s uit beide organisaties. Vanuit beide kanten kwam al vrij snel de bevestiging: ‘dit kunnen we met vertrouwen aangaan’. “We hebben alle stappen van kennismaken, oriënteren en kennis uitwisselen heel zorgvuldig doorlopen en toen vastgesteld dat iedereen het plan zag zitten. Het is een proces van pieken en dalen en je moet wel iedereen meekrijgen”, aldus Pietersen. Toen het groene licht werd gegeven, stond Pietersen met zijn team voor een berg aan praktische vragen. Wat betekent deze samenwerking in huisvesting, leermiddelen, personeelsbeleid, taxivervoer, AVG, informatieveiligheid en noem maar op. Het kost ontzettend veel tijd. Gelukkig had de directeur een klankbord binnen Kentalis met collega’s die hem hielpen bij het regelen van alle stappen en processen.

De rol van docent verandert

Het Kentalis College zit nu elf weken als school-in-school bij Leerpark Arnhem en iedereen is enthousiast. “De eerste zes weken hebben mijn mentoren dagelijks met de mentorgroep gezeten om te checken hoe het ging. Zo kregen we gauw inzicht in de groepen en problemen, die we vervolgens als team aanpakten. Successen hebben we ook samen gevierd.” Het is een grote verandering voor het hele team, van beide scholen. De rol van een docent verandert. Waar ze vroeger echt leraar waren, hebben ze nu vier petjes op. Ze zijn docent, begeleider, coach en ambassadeur. “Ik wil dat mijn collega’s constant de antennes aan hebben, ook bij het koffiezetapparaat. We moeten leren van elkaar. Alle spontane ideeën omarmen we.” 

Leerlingen reageren ook positief op de nieuwe situatie. Van hen hoort Pietersen: “Eindelijk een echte school, we zijn blij dat we hier zitten”. De leerlingen van Kentalis College hebben moeten wennen aan de grote school, drukte op de gangen, roosterwijzigingen, kluisjes, rumoer in de kantine. Vanuit Leerpark Arnhem wordt over deze jongeren gesproken als prettige leerlingen. Ze zijn ingetogen. Verbaal misschien niet heel sterk, maar het is “een heel lief clubje”.

‘Doe er maar twintig!’

Dat ziet de pedagogische conciërge ook terug in de kantine. Ze zijn rustiger. “Leraren zeiden eerst: ik krijg er tien leerlingen bij, het wordt druk. Nu zeggen ze: doe er maar twintig! Dat geeft ook vertrouwen in het nemen van volgende stappen. We willen meer zijn dan een school-in-school. We willen de samenwerking opzoeken en de mogelijkheden die hier zijn maximaal inrichten, zodat onze leerling altijd kan doorstromen. Hij of zij hoeft niet in speciaal onderwijs te blijven zitten. Zodra de leerling naar het regulier kan, werken we daar aan mee. Bij de inrichting van deze nieuwe school zeiden we: we gaan alles gelijk trekken, behalve wat we extra doen. Als ze doorstromen naar het Leerpark zijn wij als Kentalis niet meer direct verantwoordelijk, maar wel altijd dichtbij.”

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland, zoals in Arnhem. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: Samen komen we verder.

Meer informatie: www.kentalis.nl

“Ik wil dat mijn collega’s constant de antennes aan hebben, ook bij het koffiezetapparaat. We moeten leren van elkaar. Alle spontane ideeën omarmen we.”