13 december 2021 – Kom jij onze visitatoren-pool komen versterken? Na de kerstvakantie (donderdag 20 januari 2022) is de opleidingsdag voor de volgende groep visitatoren van de collegiale visitaties. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar!

Door het volgen van deze trainingsdag ontstaat namelijk de mogelijkheid om (alvast) kennis te maken met het visitatietraject en ervaring op te doen voor wanneer je zelf als school gevisiteerd wordt. We hebben ervaren dat het zeer helpend is als het visitatietraject al een beetje bekend is binnen je school.

De opbrengst is dat je als school een bijdrage levert aan de kwaliteit van ondersteuning aan leerlingen, de mogelijkheid krijgt om van elkaar te leren (een kijkje in de keuken) en de onderlinge samenwerking te versterken. Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een berichtje naar Esther Verbeek, projectleider Collegiale visitaties: e.verbeek @ swvdeverbinding.nl.

Door Esther Verbeek