13 december 2021 – Ook dit jaar gaan we vrolijk door met onze collegiale visitaties. De afgelopen periode zijn verschillende medewerkers van scholen binnen ons samenwerkingsverband weer op bezoek geweest bij hun collega’s.

Met de collegiale visitaties willen we het beeld wat een school van zichzelf heeft toetsen aan dat van externe collega’s. Zo willen we kennis en inzicht in de eigen ontwikkeling vergroten en aanknopingspunten voor verbetering vinden. Het past goed binnen de speerpunten ‘samenwerking binnen ons netwerk’ en ‘in control zijn’ van ons samenwerkingsverband.

Onderwijspersoneel kon zich in een eerder stadium opgeven voor een online opleiding tot visitator. Uit de deelnemers hebben we verschillende visitatieteams samengesteld. Zij hebben onlangs drie scholen bezocht. De reactie die de onderwijsinstellingen gaven waren zeer positief.

“Mooi om te zien dat mensen uit het vak, zonder de school ‘goed’ te kennen een passend advies kunnen meegeven. Zowel de positieve punten als de pijnpunten worden op een zakelijke, maar collegiale manier aan het licht gebracht. Wij kunnen een visitatie alle scholen aanbevelen.”
– Liemers College, locatie Zonegge

“Op 4 november heeft de visitatiecommissie vanuit het samenwerkingsverband de Verbinding onze school bezocht. Het was een leerzame dag voor Briant College én voor de leden van de visitatiecommissie. De uitkomsten van de visitatie zijn inmiddels binnen ons team besproken en we hebben ons voordeel kunnen doen met de aanbevelingen uit het rapport.”
– VSO Briant College

“Een collegiale visitatie is een kadootje voor je school! Wij kijken zeer positief terug op de collegiale visitatie. Aan de hand van een vooraf gestelde onderzoeksvraag over het pedagogisch-didactisch handelen in relatie tot ondersteuningsbehoefte van leerlingen heeft de commissie naar onze school gekeken. Er werden lessen bezocht en verschillende gesprekken gevoerd met leerlingen en medewerkers. De mondelinge terugkoppeling werd gedaan vanuit een waarderend perspectief. Met waardering voor de sterke punten zijn er mooie en bruikbare aanknopingspunten meegegeven voor verbeteringen met betrekking tot de onderzoeksvraag. Mooi is dat er ook in bredere zin ‘bijvangst’ wordt meegegeven.”
– Montessori College Arnhem

Binnenkort is er een nieuwe opleidingsdag. Hoe je je hiervoor kunt aanmelden, lees je hier.

Het visitatieteam dat het Montessori College Arnhem heeft bezocht. Vlnr: Sanne Niemeijer, bureau SWV De Verbinding; Peter Groenenberg, Guido Arnhem; Aranka Pullens, Thomas a Kempis College; Céline Janssen, bureau SWV De Verbinding; Marcel Havinga, Guido Arnhem; Arno Harpe, VSO De Brouwerij en Kevin Hilbrink, HPC Zetten.

Door Esther Verbeek