24 januari 2022 – Kinderen groeien thuis, op het schoolplein en in de klas op. De ene plek is niet los te zien van de andere. Om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, is het van belang dat school en ouders goed samenwerken. Daarvoor is door het NJI de toolkit ‘Samen voor het kind’ ontwikkeld. 

Deze toolkit helpt ouders en school in gesprek te gaan. Ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals doen iedere dag hun uiterste best voor kinderen. In het ideale geval werken opvoeders en mede-opvoeders zoveel mogelijk samen, want om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen, heb je elkaar nodig. Maar hoe werk je samen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gehoord voelt? Hoe blijf je goed naar elkaar luisteren? En hoe creëer je samen een veilige omgeving waarin iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen?

Dit voorjaar kunnen scholen deelnemen aan een bijeenkomst over het gebruik van de toolkit. Meer weten? Zie de website van het NJI!

Door Erica Jordans