24 januari 2022 – Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.

Er is een rijk en gevarieerd programma met circa 30 sessies samengesteld. De focus is daarbij gericht op schoolvoorbeelden in vooral het primair en voortgezet onderwijs, inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs.

Zo schrijf je je in

De conferentie richt zich voornamelijk op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en  hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Na een plenair gedeelte staan in de sessies het uitwisselen en bespreken van leerervaringen, successen en vraagstukken centraal die aandacht vragen bij het (samen)werken aan het ontwerpen en implementeren van inclusiever onderwijs in scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. 

Meer lezen en inschrijven? Dat kan op de website van het platform

Door Erica Jordans