24 januari 2022 – Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid.

Op www.aanwezigopschool.nl vind je zes bouwstenen om samen met alle betrokken partijen, de beste voorwaarden op school te creëren. Zodat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig kunnen en willen zijn.

Door te focussen op aanwezigheid, zorg je ervoor dat leerlingen zich verbonden voelen met school; ook de kleine groep leerlingen voor wie het niet haalbaar is fysiek aanwezig te zijn. Met de zes bouwstenen versterk je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen. 

Bouwstenen

De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam – van conciërge tot bestuur –, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners zoals leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en jeugd(gezondheids)zorg. Samen ontwikkelen zij het beleid en voeren het uit. De bouwstenen zijn samengesteld door professionals uit het onderwijs, jeugdgezondheidszorg en vanuit leerplicht, en door vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. Zij hebben daarvoor hun praktijkkennis en ervaring ingebracht. De bouwstenen zijn theoretisch onderbouwd met onder andere artikelen, modellen en praktijkvoorbeelden.Informatie en vragen

De website aanwezigopschool.nl is mede mogelijk gemaakt door: Steunpunt Passend Onderwijs, Nederlands Jeugdinstituut, Ingrado, BiOND, LAKS, LBBO en het NCJ.

Door Meinke Kooderings