21 februari 2022 – Per 1 januari geldt de Wet Inburgering 2021 (WI 2021). De wet heeft gevolgen voor de nieuwkomersleerling, met inburgeringsplicht, die 18 jaar is of gaat worden.

Het ministerie van SZW roept scholen actief op om kennis te nemen van de nieuwe inburgeringswet én te onderzoeken voor welke leerlingen de nieuwe wet gaat gelden. Is dit voor jouw school relevant? Expertisecentrum ISK geeft meer uitleg over de wet inburgering en wat je als school kunt doen om de leerling te ondersteunen. Lees hier het artikel.

Over het ISK

Het expertisecentrum ISK in de regio Arnhem adviseert en ondersteunt scholen en organisaties. Dat doet het bij vragen over de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van nieuwkomersleerlingen. Het kan op casusniveau, op groepsniveau, maar ook voor teams binnen de school.

Door te investeren in bewustwording over de doelgroep aan de voorkant willen we de kans op stagnering, afstroom of zelfs uitval van nieuwkomersleerlingen in het vervolgonderwijs voorkomen. Dit doen we door bewustwording te creëren over de achtergrond van de doelgroep. Ook werken we aan een bredere kennisbasis zodat vervolgscholen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van nieuwkomersleerlingen beter leren kennen.

Door Laura Smedts, ISK Expertisecentrum