21 februari 2022 – Op 20 januari hebben we weer een trainingsdag gehad om de bestaande groep visitatoren uit te breiden en nog meer collega’s de gelegenheid te bieden een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen en te leren van- en met elkaar.

De deelnemers hebben, ondanks dat het door de huidige maatregelen een digitale training was, een idee gekregen hoe een visitatie in zijn werk gaat en hoe een visitatiedag er op een school uitziet. Wij zien de visitaties als een mooie manier om van elkaar te leren als het gaat om passend onderwijs. Met een collegiale visitatie wordt het eigen beeld van de school getoetst aan het beeld van externe collega’s, waardoor kennis en inzicht in de eigen ontwikkeling worden vergroot en mogelijk aanknopingspunten voor verbetering worden gevonden. Dit past dan ook goed binnen de speerpunten ‘samenwerking binnen ons netwerk’ en ‘in control zijn’, die we binnen het SWV geformuleerd hebben.

Geplande visitaties

Na de voorjaarsvakantie staan de volgende visitaties op de planning. Lorentz Lyceum, Lyceum Elst, Produs, Symbion en Thomas a Kempis College worden de komende maanden gevisiteerd. We kijken er weer naar uit. Mocht je interesse hebben in de opleiding tot visitator of meer willen weten over de visitaties, stuur dan een bericht naar Esther Verbeek, projectleider collegiale visitaties: e.verbeek @ swvdeverbinding.nl.

Enkele reacties na de trainingsdag: 

  • “Ik heb vooral meer inzicht gekregen in wat het voor mij betekent om in de rol van visitator in een school te zijn en hoe het proces verloopt. Aandachtspunt: geen adviezen geven en open vragen stellen.”
  • “Wat mooi en goed dat we elkaar als scholen zo kunnen helpen, voorbereiding is enorm belangrijk.”
  • “Een geslaagde dag! Respect voor de interactie die jullie hebben weten in te bouwen ondanks dat het digitaal ‘moest’. Mijn inzicht: goede voorbereiding is essentieel. Aandachtspunt: voldoende tijd vrijmaken om collega’s met volle aandacht te kunnen visiteren.”
  • “We hebben veel geleerd over hoe de visitatie gaat en daardoor heb ik er veel zin in gekregen! Aandachtspunt: (net als velen) geen advies geven.”

Door Esther Verbeek, projectleider collegiale visitaties