19 april 2022 Op 28 maart organiseerden Scala Onderwijsadvies en Stichting Pas een bijeenkomst over onderwijs aan Woonwagen,- Roma- en Sintileerlingen (OWRS).

Het OWRS- project startte 20 jaar geleden bij Stichting Pas met het doel de schoolloopbaan van deze doelgroep te optimaliseren. Anderhalf jaar geleden begon de samenwerking met Scala Onderwijsadvies. De Scala-coaches hebben de begeleiding in van de VO-leerlingen op zich genomen. Samen richten ze zich op OWRS-leerlingen in de leeftijd van 0-23 jaar in Arnhem en in de regio. Het project begon omdat ouders van kinderen afkomstig van OWRS vaak zelf geen school hebben afgemaakt en het belang van onderwijs ook niet zo inzagen. In eerste instantie was het doel het project overbodig te maken. Nu, 20 jaar later, zien we dat de doelgroep nog steeds kwetsbaar is. Ook zijn de consulenten en coaches nodig om de leerlingen naar school te krijgen, ouders te betrekken bij het onderwijs en het onderwijs te informeren over deze doelgroep. 

Vooroordelen

Er bestaan veel vooroordelen over de WRS-leerlingen, waar zowel de ouders als de kinderen mee te maken krijgen. Eén van de vooroordelen is dat er veel criminaliteit is onder de doelgroep. Klasgenootjes mogen niet altijd op het kamp komen spelen en de kinderen worden niet uitgenodigd bij anderen thuis. Een ander vooroordeel is dat ouders niet betrokken zijn. Ouders hebben zelf vaak geen opleiding gehad en zijn laaggeletterd waardoor ze brieven en e-mails vaak niet lezen. 

Hechte familiebanden

Tonnie, moeder en woonwagenbewoonster, legt goed uit met welke cultuur school te maken krijgt en welke normen en waarden belangrijk zijn voor woonwagenbewoners. Ze benoemt dat er hele hechte familiebanden zijn, dat er veel sociale controle is op het kamp en dat er nog erg traditionele rolpatronen zijn, het verschil tussen jongens en meisjes is nog groot. Daarnaast vertelt ze dat de kinderen als prinsjes en prinsesjes opgroeien. Plezier en humor is erg belangrijk binnen het gezin en dat is vaak belangrijker dan het maken van huiswerk. Als een kind aangeeft zich niet lekker te voelen wordt het sneller ziekgemeld, het verzuim bij leerlingen van WRS is vaak hoog. Met buikpijn laten ze een kind niet naar school gaan, een kind moet zich wel goed voelen, anders ben je ook geen goede moeder.  

Onbegrip

20% van de schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zit op het speciaal basisonderwijs (SBO), in het VO gaat een groot deel naar Pro, of vmbo-bbl. Als leerlingen op een hoger niveau starten is er vaak sprake van afstroom, meestal omdat er geen huiswerk wordt gemaakt, of omdat er geen rustige plek is om dat te doen. Doordat school vaak niet weet dat en kind een WRS- leerling is, is er vaak onbegrip. Binnen de doelgroep is een grote verscheidenheid. Het is een groot verschil of je met een woonwagenbewoner of Roma’s te maken hebt. 

Sterk maken voor ouderbetrokkenheid

Stichting Pas en Scala Onderwijsadvies maken zich hard voor een doorgaande lijn en proberen aan het eind van de basisschoolperiode de Scala-coaches al in te zetten. Ze maken zich sterk voor ouderbetrokkenheid en werken zoveel mogelijk systeemgericht, waarbij zoveel mogelijk het hele systeem betrokken wordt. In dit geval kan het zijn dat opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren ook betrokken worden. Door bijeenkomsten als deze zorgen ze voor meer kennis op scholen over de WRS-culturen.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Pas. Je kunt ook mailen naar: e.vanzwieten@scalaonderwijsadvies.nl of m.vernooij@scalaonderwijsadvies.nl.

Door Sanne Niemeijer