19 april 2022 – De doorstroomcoaches zijn onderdeel van Start & Go MBO van de Lerende Regio Arnhem (LRA) en zijn beschikbaar voor leerlingen die in deze regio naar school gaan.

Leerlingen in een kwetsbare positie hebben meer steun en begeleiding nodig bij de overstap van VO naar MBO. Deze doelgroep is heel divers: leerlingen zonder diploma, leerlingen met een OPP, leerlingen die weinig steun krijgen vanuit huis en leerlingen van het VSO.  

Doorstroomcoaches worden ingezet door de decaan, mentor of ondersteuningscoördinator van de VO school. Aanmelden kan via de site van Start & Go MBO.

Doorstroomcoach: al in een vroeg stadium

De doorstroomcoach kan al in een vroeg stadium op het VO in gesprek gaan met de leerling en samen onderzoeken wat nodig is. Er wordt een actieplan opgesteld om tot een realistische opleidingskeuze te komen en een zachte landing in het mbo. Als de doorstroomcoach is ingeschakeld blijft deze de leerling/student volgen en contact houden, acties ondernemen, de weg wijzen tot de student zijn plek op het mbo gevonden heeft.

De coaching start meestal in het laatste half jaar van het VO en loopt door in de eerste half jaar op het MBO, van december tot december. Doorstroomcoaches werken aanvullend op de al bestaande zorgstructuren. Ze zijn in de zomervakantie beschikbaar en checken na de zomervakantie ook bij de nieuwe mentor of de warme overdracht goed is overgekomen. 

Bijna 100 leerlingen begeleid

Dit schooljaar worden er 92 leerlingen begeleid. Aanmelden kan nog steeds, als een leerling nu nog geen keuze heeft gemaakt worden ze extra kwetsbaar en zal de hulp van een coach welkom zijn. Leerlingen zijn meestal minderjarig, ouders moeten toestemming geven en zijn meestal bij het eerste gesprek aanwezig. 

De scholen die de doorstroomcoaches hebben ingezet krijgen van de leerlingen positieve reacties terug. Ze vinden het fijn dat ze iemand kunnen vragen die beschikbaar is en kennis heeft en ze helpt in de voor hun grote stap naar het MBO. 

Meer informatie? Bekijk dan onderstaande video!

Door Sanne Niemeijer