Als een van je leerlingen dreigt te verzuimen, dan zijn er verschillende acties die je kunt ondernemen. Aankloppen bij de ondersteuningscoördinator, bijvoorbeeld. Marjolein van Veldhuizen vervult die rol op het Titus Brandsma College in Velp. Zij vertelt graag over de afwegingen die ze maakt, de stappen die zij zet en de kracht van een speciale verzuimcoördinator op school.

Iedere onderwijsprofessional heeft een belangrijke rol als het gaat om passend onderwijs bieden. De een zorgt dat er beleid is, waardoor niemand tussen de wal en het schip belandt. De ander signaleert mogelijke problemen in de klas of op het schoolplein. Maar de spil in het geheel is de ondersteuningscoördinator. Deze medewerker is gespecialiseerd in het herkennen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zorgt ervoor dat deze kinderen die ondersteuning ook krijgen. Ook als ze niet naar school (dreigen te) gaan. 

Verzuimpreventie: niet alleen doen

Marjolein van Veldhuizen is docent lichamelijke opvoeding en mentor in de onderbouw bij het Titus Brandsma College in Velp. Daarnaast is ze een van de ondersteuningscoördinatoren op de school. In die hoedanigheid heeft ze ook te maken met verzuim en de preventie ervan. Ze is erg opgetogen dat ze dat niet alleen hoeft te doen. “We hebben namelijk ook een verzuimcoördinator bij ons op school, daar werk ik nauw mee samen. Zij heeft gesprekken met leerlingen, gaat de klassen in en heeft contact met de leerplichtambtenaar. Ze klopt vaak aan: ‘Deze leerling heeft zoveel verzuim, kan jij er iets meer over vertellen?’ Soms is de leerling dan al bij ons in beeld en kunnen wij haar advies geven. Moeten we de leerling bijvoorbeeld aangeven bij de jeugdarts? Dat overleggen we samen. De lijntjes zijn heel kort. Het hebben van een verzuimcoördinator is echt een luxe!”

De kracht van kleinschaligheid

Door de wisselwerking met de verzuimcoördinator kan de school volgens Van Veldhuizen snel schakelen als een leerling niet meer naar school gaat of dreigt uit te vallen. “We bedenken samen de vervolgactie voor de leerling. De verzuimcoördinator pakt het dan verder op en voert het uit. Tenzij het gaat om complexere gevallen. Dan komt de leerling rechtstreeks bij ons. Wanneer we tevreden zijn? Als het verzuim afneemt, dat spreekt voor zich. De kracht van het Titus Brandsma College is dat het een heel kleinschalige school is. Hierdoor hebben we de leerling erg snel in beeld. Zo kunnen we zelfs vaak al preventief ondersteuning inschakelen. Op die manier voorkomen we dat het echt uit de hand loopt.” 

“We hebben de leerling snel in beeld. Daardoor voorkomen we dat het echt uit de hand loopt.”

“Ik zie het echt als een luxe dat wij op het Titus Brandsma College een verzuimcoördinator hebben.”

Verzuim: ook belangrijke taak voor mentoren

De rol van de mentor bij het voorkomen van verzuim is ook met de aanwezigheid van een verzuimcoördinator nog heel belangrijk. “De ene heeft het verzuim van leerlingen beter in beeld dan de ander. Die gaat het gesprek al aan met de jongere in kwestie. Als een mentor dat uit zichzelf wat minder heeft  – wat kan, ieder zijn kracht – dan krijgt hij bericht van de verzuimcoördinator. Die zet ‘m dan even aan het werk: ‘kun jij praten met die leerling?’ Als het nodig blijkt, komen wij met het voorstel om de jeugdarts in te schakelen. Daar betrekken we de ouders dan in een vroeg stadium bij. En als die niet mee willen werken, weten we meestal al dat er meer aan de hand is.” 

De luxe van een verzuimcoördinator

De samenwerking met een verzuimcoördinator bevalt Van Veldhuizen geweldig. “Ik zie het echt als een luxe dat wij er op het Titus Brandsma College een hebben. We hebben er echt voordeel van. Er is bij ons nooit een leerling van de radar, we staan nooit voor verrassingen. Ik gun andere scholen dat ook. Vooral bij grotere onderwijsinstanties lijkt het me lastig om het verzuim van alle leerlingen goed in beeld te krijgen. Zij zijn denk ik gebaat met iemand in deze rol. Soms voelt het hebben van een verzuimcoördinator als een weelde, maar ik kan het iedere school aanraden!” 

Preventie van verzuim is het maandthema van project In Verbinding. Dit is het vierde artikel in de serie. Hier lees je artikelen over verzuimpreventie in het speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Hier vind je een interview met de verzuimcoaches binnen ons samenwerkingsverband. Wil je alle artikelen lezen? Ze zijn te vinden op de overzichtspagina van In Verbinding.