23 mei 2022 – Het bureau van SWV De Verbinding heeft in april 2022 de notitie Basisondersteuning geactualiseerd. Nu zijn de nieuwe waarderingskaders die de inspectie hanteert voor voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) erin verwerkt. 

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de eerder vastgestelde domeinen of de werkafspraken die per domein binnen ons samenwerkingsverband zijn gemaakt. 

In de Verbeteraanpak Passend Onderwijs (2020) wordt gesteld dat er een landelijke norm voor basisondersteuning gaat komen. De Notitie Basisondersteuning blijft leidend tot het moment dat de landelijke norm is vastgesteld en geïmplementeerd. Je kunt ‘m downloaden via onderstaande link.

Eerder schreven we al over de eerste voortgangsreportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs.

Door Erica Jordans