23 mei 2022 – De overheid wil graag de medezeggenschap op scholen versterken. Daarom is een aantal jaren geleden een wetswijzigingstraject gestart. Wat betekent dit voor het schoolondersteuningsprofiel?

Het traject heeft gevolgen voor scholen in de wijze waarop zij omgaan met hun schoolondersteuningsprofiel. In een eerder nieuwsbericht hebben we al het een en ander hiervoor op een rij gezet. Hier lees je alles over het project ‘schoolondersteuningsprofiel’ (SOP).

Helaas is het op dit punt al lang stil vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Navraag bij het Steunpunt Passend Onderwijs leert ons dat er nu geen ontwikkelingen te melden zijn. Minister Wiersma heeft in het laatste debat over Passend Onderwijs aangegeven dat er een aantal wetsvoorstellen gecombineerd moeten gaan worden. Het wetsvoorstel ten aanzien van medezeggenschap is daar één van. 

Het is dus nog onzeker wanneer de nieuwe wetgeving in zal gaan. Tot die tijd dient iedere school zorg te dragen voor een actueel, met de MR van de school afgestemd schoolondersteuningsprofiel. Heb je vragen hierover? Leg deze dan voor aan je contactpersoon bij het bureau van SWV De Verbinding. 

Door Erica Jordans