Soms is de stap om weer naar school te gaan nog te groot voor kinderen die al wel in beweging zijn. Schoolboeken helpen dan niet. Daarom is er Playing For Success en het programma GRIP. Deze initiatieven hebben als doel jongeren weer naar het onderwijs terug te begeleiden op een leuke, maar zinvolle manier. Docent en coach Ab van der Woude (Playing For Success) en Anita Kluit, ontwikkelaar van onderwijs-zorgconcept GRIP vertellen over deze methoden.

Ab van der Woude, docent en coach bij Playing For Success

“De verzuimcoaches begeleiden kinderen die niet naar school kunnen gaan en dus verzuimen. Playing For Success is er sinds kort ook voor de kinderen die al wel in beweging zijn, maar voor wie de stap naar het onderwijs toch nog te groot is. De verzuimcoach maakt de inschatting of het kind is gebaat bij Playing For Success of een andere vorm van hulpverlening. Wij zijn er voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben op psychisch gebied.”

The Football Stadium As Classroom

“Wij zijn één kleurschakeling in het palet van de verzuimcoaches. Waar het er bij ons om gaat, is het opbouwen van regelmaat. En dat doen we op een leuke, maar zinvolle manier. Enkele jaren geleden promoveerde onderzoeker Marieke Fix met The Football Stadium As Classroom en op dat principe is ons programma gebouwd. Ons leercentrum zit in GelreDome en dat maakt het leren voor kinderen heel anders.”

“Ik zie mijzelf als onderwijsarrangeur: alle facetten die een rol spelen in het leerproces van een kind – tijd, ruimte, lesstof en persoonlijke issues – hergroepeer ik en ik maak er een ander muziekstuk van. Een gezamenlijke lunch is ook heel belangrijk. Je wilt niet weten hoe mooi het is om met kinderen samen te eten. Er komen dan hele mooie, laagdrempelig gesprekken op gang en kinderen ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Ze voelen zich volledig geaccepteerd en kunnen echt zichzelf zijn. Kinderen merken dat het een veilige omgeving is.”

Kinderen moeten gezien worden

“Ik kan 99% van mijn tijd en energie op de jongeren richten. Ik zit dus niet steeds bij allerlei vergaderingen. Voor praktische, operationele zaken heb ik natuurlijk wel contact met de scholen en ik overleg uiteraard met de verzuimcoaches: zij zijn leidend en stippelen de strategie per kind uit.”

“Wat heel belangrijk is voor kinderen die verzuimen op school, of kinderen überhaupt, is dat ze gezien worden. Als een leerling op een klassenlijst staat, maar hij of zij is er nooit, dan moet je daar wel oog voor hebben en actie ondernemen.”

"Wij zijn één kleurschakeling in het palet van de verzuimcoaches. Bij ons gaat het om regelmaat opbouwen."

"Wij bieden de kracht van de veilige groep, waar ze veel van elkaar kunnen leren en herkenning kunnen vinden."

Anita Kluit, ontwikkelaar van het onderwijs-zorgconcept GRIP

“In september 2020 is GRIP van start gegaan. Het is een programma met als doel om jongeren die weigeren naar school te gaan, weer terug naar het onderwijs te begeleiden. Deze jongeren zitten soms al maanden of jaren thuis en gaan dus niet meer naar school. Ze zijn angstig en hebben vaak een negatief zelfbeeld. Dan kun je met schoolboeken aankomen, maar dat helpt niet. Leren via schoolmethoden lukt vaak ook al niet meer. Het onderwijs kan dit probleem niet alleen aanpakken, maar jeugdhulpverlening ook niet. Daarom is GRIP opgezet. De samenwerking tussen jeugdhulpverlening en (speciaal) onderwijs is enorm sterk.”

“Als het de verzuimcoaches niet meer lukt om een jongere via een individueel traject naar school te krijgen, schakelen ze ons in. Wij merken dat wij iets kunnen betekenen door het aanbieden van groepsactiviteiten: de kracht van de veilige groep, waar ze veel van elkaar kunnen leren en herkenning vinden.”

Vier fasen van GRIP

“GRIP bestaat uit vier fasen. Fase 1 draait vooral om het opbouwen van schoolritme en contact maken met anderen. Daarnaast is er jeugdhulpverlening die de thuissituatie bekijkt en daarin ondersteunt. De mentale en sociale problematiek wordt door de leefcoaches opgepakt, individueel en met de groep. De jongere wordt zo geholpen met het weghalen van de drempel om weer naar school te gaan. Vanuit onderwijs doen we vooral groepsactiviteiten zodat jongeren elkaar leren kennen en zien dat ze niet de enigen zijn.”

“Ik heb een collega die allerlei activiteiten organiseert. Dan is het makkelijker om met elkaar in contact te komen en zo wordt de drempel verlaagd. We gaan ook aan de slag met het toekomstperspectief: ze hoeven niet per se terug naar de school waar ze vandaan kwamen. Zo kun je een havoleerling hebben die de vakken helemaal niks vindt. Dan ga je kijken of er een mbo-opleiding is die later beter past. Dan merk je ook dat ze enthousiaster worden en gemotiveerd om onderwijs te volgen. Dat doen we ook door de kwaliteiten van iemand in beeld te brengen.”

Maatwerk

“Fase 2 draait om sterker worden en competenties leren. In fase 3 gaan ze echt met de vakken aan het werk en ritme opbouwen op hun nieuwe school. In de laatste fase zitten ze op die school en komen ze af en toe terug bij ons. Dan kijken wij of we nog ondersteuning kunnen bieden.”

“De komende tijd willen we werken aan die uitstroomfase. De eerste fases hebben we aardig staan. Omdat het allemaal maatwerk is, is die laatste fase echter heel belangrijk: hoe kunnen we zo goed mogelijk een vangnet creëren, zodat andere partijen het beter kunnen overnemen?”

Preventie van verzuim is het maandthema van project In Verbinding. Dit is het zesde artikel in de serie. Hier lees je artikelen over verzuimpreventie in het speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Hier vind je een interview met de verzuimcoaches binnen ons samenwerkingsverband. Wil je alle artikelen lezen? Ze zijn te vinden op de overzichtspagina van In Verbinding.