21 juni 2022 – Elk schooljaar zijn er leerlingen die om verschillende redenen hun schoolloopbaan binnen het VO niet (kunnen) afmaken en waarbij het besluit wordt genomen vroegtijdig uit te stromen naar Entree of mbo niveau 2.

Voor het vinden van een passende plek en de inzet van juiste begeleiding, is het belangrijk het mbo tijdig te betrekken en zorg te dragen voor een warme overdracht. Daarom brengen we het protocol ongediplomeerde instroom, opgesteld door Rijn IJssel, graag onder de aandacht bij alle ondersteuningscoördinatoren en decanen van onze scholen. Wanneer gewenst kunnen natuurlijk ook de contactpersonen van het Onderwijsloket betrokken worden om mee te denken wanneer de leerling vastloopt en/of in de aanloop naar de vroegtijdige uitstroom.

Een actuele vraag die speelt rondom deze overdracht is ‘welke begeleidingsinformatie mag er nu volgens de wet gedeeld worden?’ Samen met een aantal functionarissen gegevensbescherming en privacy medewerkers van de LRA-scholen is er een overstapprotocol opgesteld, zodat het voor de toeleverende scholen helder is, welke begeleidingsinformatie over de leerling er gedeeld mag worden met het mbo. Ook hierover willen we jullie bij dezen informeren.

Door Céline Janssen