21 juni 2022 – In het voorjaar van 2022 hebben er weer een aantal mooie collegiale visitaties plaatsgevonden. Deze ronde werden het Lorentz Lyceum, Thomas a Kempis College, Symbion praktijkonderwijs en het Lyceum Elst gevisiteerd. 

De ontwikkelvragen waren zeer divers, denk aan zaken als:

  • ‘In hoeverre is de ondersteuning aan leerlingen zichtbaar in de klas?’
  • ‘In hoeverre wordt in de lessen ingespeeld op leerstijl en autonomie van iedere leerling?’
  • ‘In hoeverre zien we het planmatig werken terug binnen en buiten de klas? En hoe wordt dit geborgd in onze systemen?’

Marlies Taal, ondersteuningscoördinator van het Symbion, vertelt: 

‘Het is gewoon ontzettend leuk om collega’s uit het werkveld onze school te laten zien. Dat we trots zijn op onze leerlingen en op onszelf hoe wij onze leerlingen begeleiden. 

Niet iedereen kent het praktijkonderwijs. Het is echt een uitgelezen moment om op die manier kennis te maken met onderwijsvormen die je (nog) niet kent. Het kijken bij elkaar in de keuken geeft vanuit beide kanten aanvullingen om het onderwijs nóg beter toe te spitsen op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. Het is echt een mooie werkvorm om op deze manier elkaar te kunnen bezoeken.’

Door Céline Janssen