11 juli 2022 – Wat doen verzuimcoaches om thuiszittende jongeren weer de klas in te krijgen? Je ziet het in deze video!

Het is een grote reden van zorg in het voortgezet onderwijs: verzuim van leerlingen. Om jongeren weer met plezier naar school te laten gaan, is daarom in 2017 het project Verzuimcoaches in het leven geroepen. Hoe verloopt zo’n traject met een leerling? En welke mogelijkheden zijn er om zo preventief mogelijk om te gaan met verzuim? Coaches Brigitte Helling en Saskia Frickel en teamleider Wen Westerink vertellen over het belang van een huisbezoek en de samenwerking met de school!

Lees ook het artikel dat we schreven over de verzuimcoaches.