Het is een grote reden van zorg in het voortgezet onderwijs: verzuim van leerlingen. Om jongeren weer met plezier naar school te laten gaan, bestaan er verschillende initiatieven en methodes. Maar het begint allemaal bij het op tijd signaleren van mogelijk verzuim. Hanno Ambaum gaat daarover voor SWV De Verbinding in gesprek met verzuimcoaches Brigitte Helling en Saskia Frickel van Scala Onderwijsadvies, Antonio Jaku Punda (preventief medewerker Briant College) en Lisa Derks (teamcoördinator van het vmbo, Hendrik Pierson College).

Wil je de interviews teruglezen over dit onderwerp? Lees hier de interviews met verzuimcoaches, onderwijspersoneel van speciaal onderwijs, onderwijspersoneel van regulier onderwijs, GRIP en Playing For Success, een jeugdarts & leerplichtambtenaar, over de verzuimaanpak met het VSV-programma en ondersteuningscoördinatoren.

Meer video’s van SWV De Verbinding bekijken? Bezoek dan onze YouTube-pagina!

Over In Verbinding: In het onderwijs leer je iedere dag nieuwe dingen. Dat geldt ook voor het personeel op scholen. Het is natuurlijk ontzettend zonde om die kennis niet te borgen. Daarom is SWV De Verbinding het project In Verbinding gestart. Hierin bevragen we wekelijks een personeelsgroep over een maandelijks onderwijsthema.

Hoe kijken mentoren van verschillende scholen bijvoorbeeld tegen een bepaalde kwestie aan? Of conciërges? Door verschillende invalshoeken en ideeën te belichten, krijgen we nieuwe inzichten en maken we kennis toegankelijk voor iedereen binnen ons samenwerkingsverband. Al deze bevindingen lees je op deze speciale pagina. Maandelijks sluiten we het thema af met In Dialoog. In deze video laten we verschillende medewerkers binnen SWV De Verbinding in gesprek met elkaar gaan.