18 juli 2022 – Het bestuur en bureau van SWV De Verbinding hebben afgelopen jaar onder leiding van onderwijsadviesbureau Sardes een aantal stappen gezet richting het inrichten van meer inclusief onderwijs binnen onze regio. 

We zijn gestart met het in beeld brengen van ons huidige ondersteuningsaanbod en dekkend netwerk: welke arrangementen hebben we? Voor welke leerlingen? Met welke opbrengsten? We hebben als het ware een foto gemaakt van ons ondersteuningsaanbod.

Met die informatie zijn we de volgende fase ingegaan: hoe willen we meer inclusief onderwijs gaan vormgeven? Welke stappen hebben we daarin te zetten met elkaar? Hoe positioneren we bovenschoolse arrangementen in de toekomst? Het bestuur heeft hiervoor een ‘kijkvenster’ gemaakt, met daarin elementen die zij van belang acht voor verdere doorontwikkeling.

Dit wordt de komende periode onder leiding van Sardes uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. Onderdelen van dit plan van aanpak zijn in ieder geval:

  1. versterken van de basis- en extra ondersteuning en
  2. herziening van bovenschoolse arrangementen.

Door Erica Jordans