3 oktober 2022 – De procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is weer aangescherpt. Lees hier wat er is veranderd en download het document onderdaan deze pagina.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de procedure:

  • In het stroomschema stond eerder dat de school handelingsverlegen moest zijn. Omdat niet in de richtlijnen staat dat handelingsverlegenheid een criterium is, hebben we dit aangepast. Er staat nu: “De VO-school kan de ondersteuning niet bieden.”
  • Op het moment dat een leerling wordt verwezen naar VSO, betrekt de verwijzende school de contactpersoon van het Onderwijsloket tijdig om mee te denken over de mogelijkheden (dus niet pas als het besluit voor het aanvragen van de TLV al is genomen).
  • Als er bij de aanvraag TLV gegevens ontbreken, dan leggen we de aanvraag tijdelijk stil. De termijn wordt verlengd met het aantal dagen dat de school nodig heeft om aanvullingen te doen.
  • Bij verwijzing naar het VSO is het verstandig als de ouders de leerling vast aanmelden bij de VSO-school voordat de TLV is afgegeven. Zo kunnen het proces rond de TLV en het proces rond de plaatsing parallel aan elkaar lopen en gaat er minder tijd verloren.

TLV tijdig aanvragen

Veel TLV-aanvragen worden vlak voor de zomervakantie ingediend. Dit kan als gevolg hebben dat het voor de zomervakantie niet duidelijk is óf en zo ja op welke VSO-school een leerling na de zomervakantie kan starten. Voor alle partijen een onwenselijke situatie! 

Om tijdig duidelijkheid te hebben over een VSO-plaatsing adviseren wij de aanvraag TLV-VSO vóór de meivakantie in te dienen.

Door Meinke Kooderings