8 november 2022 – Een interessant onderwerp tijdens het laatste zorgplatform: aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Het is goed om je als school bewust te zijn van de do’s en don’ts bij de ondersteuning van leerlingen die hiermee te maken hebben.

Tijdens het Zorgplatform van 10 oktober heeft Barbara de Bruine ons meegenomen in het thema aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), voorheen SOLK, wat staat voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Barbara werkt als orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut in het team psychosomatiek bij Accare.

Wanneer lichamelijke klachten tegen de verwachting in niet over gaan en er door artsen geen oorzaak gevonden, wordt er over ALK gesproken. Hieronder vallen onder andere conversiestoornissen en psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA). Medisch is onduidelijk wat er aan de hand is, maar het is ook niet per definitie psychisch. De klachten hebben hoe dan ook gevolgen waar de jongere last van heeft, dus daar moet iets op worden ingericht.

Binnen school is het belangrijk om een schoolplan te maken, te kijken naar een opbouwprogramma en het doen van aanpassingen waar nodig, bijvoorbeeld in het rooster. Het is belangrijk om te kijken naar wat er wél kan. Betrek de schoolarts en leerplicht hierbij. Wees je daarbij ook bewust van de tegenoverdracht: wat roept het bij je op als begeleider of docent? Neem klachten serieus, wees directief, neutraal en zonder oordeel.

De presentatie met daarin de nodige tips en naslagwerken is aan de ondersteuningscoördinatoren verstuurd.

Het volgende Zorgplatform staat als fysieke bijeenkomst gepland op donderdag 19 januari 2023.

Door Ellemieke Hulshof