8 november 2022 – We zijn gestart met overstapcoaches voor leerlingen die van VSO naar VO overstappen. De eerste ervaringen van de pilot delen we graag!

Aan het begin van dit schooljaar zijn drie VSO-leerlingen (twee van VSO Briant College en één van VSO Prisma College) ingestroomd in het reguliere voortgezet onderwijs. Zij werden hierbij begeleid door een overstapcoach. De overstapcoach is iemand die de leerling goed kent vanuit het VSO en zo weet wat hij/zij nodig heeft bij de overstap en op de nieuwe school.

De huidige overstapcoaches zijn een mentor, gedragscoach en jongerencoach. Ze zijn betrokken (geweest) bij de overdracht en kennismaking. Daarnaast hebben ze contact met de ondersteuningscoördinator en mentoren/docenten van de ontvangende school om mee te geven waar de ondersteuningsbehoeften van de leerling uit bestaan. Ook vinden er gesprekken met de leerling plaats om te horen hoe het gaat, en soms met ouders.

Eén van de overstapcoaches werkt met een leerling gericht aan het vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die er op het VO gevraagd wordt. Het is de bedoeling dat de leerlingen gedurende een half jaar door de overstapcoaches gevolgd worden. Tot nu toe zijn de ervaringen positief en hebben alle drie de leerlingen een goede start gemaakt. De pilot verloopt dus goed!

Door Céline Janssen