In verbinding is gestart met een nieuwe podcastserie. Hierin gaan onderwijsprofessionals uit onze regio met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Luister hier de eerste podcast over maatwerk bij leerlingen!

In de regio Arnhem en De Liemers werken we in het onderwijs elke dag keihard om iedere leerling passend onderwijs te bieden. Welke nieuwe dingen vinden we uit en wat kunnen anderen daarvan leren? In de podcast In Verbinding praten onderwijsmensen uit onze regio met elkaar over actuele vraagstukken. Want door onze kennis te delen, kunnen we nog beter passend onderwijs bieden.

Deze aflevering staat in het teken van maatwerk voor leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben. We praten met Wim van Schaik, directeur VSO Vierbeek College, Mayke Rensen, directeur Aeres vmbo in Velp en Johnny Uytdewilligen, directeur-bestuurder van SWV De Verbinding. Alle drie zijn zij expert op het gebied van maatwerk.

Podcast over maatwerk: de route

Hoe bieden we de juiste ondersteuning? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ook heel belangrijk: wat kunnen we van elkaar leren? Door kennis en ervaring uit te wisselen, hopen we ons aanbod te versterken. Ook wordt uitgelegd wat je als docent kunt doen wanneer je vermoedt dat een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, wat de rol is van de ondersteuningscoördinator en welke arrangementen er zijn. Kortom: wat is de route die je volgt wanneer iemand een ondersteuningsbehoefte heeft? Verder gaan we in op maatwerk in het speciaal onderwijs.

Deze podcast is gemaakt in het kader van het project In Verbinding, waar kennisdeling binnen ons samenwerkingsverband centraal staat. Momenteel is het thema ‘maatwerk’. Eerder interviewden we ondersteuningscoördinatoren, de gemeente en het samenwerkingsverband en onderwijsprofessionals op het VSO over dit onderwerp. Lees alle artikelen op de pagina van In Verbinding