12 december 2022 – Tijdens de najaarsronde van de collegiale visitaties zijn er 5 scholen bezocht. We geven je een kleine terugblik op deze mooie en inhoudelijk sterke dagen!

Met de collegiale visitaties willen we het beeld wat een school van zichzelf heeft toetsen aan dat van externe collega’s. Zo willen we kennis en inzicht in de eigen ontwikkeling vergroten en aanknopingspunten voor verbetering vinden. Het past goed binnen de speerpunten ‘versterken van de samenwerking binnen ons netwerk’ en ‘de juiste dingen doen’ van ons samenwerkingsverband.

We zijn met verschillende medewerkers van de scholen binnen ons samenwerkingsverband op bezoek geweest bij collega-scholen. We hebben OBC Huissen, vmbo ’t Venster, Titus Brandsma College, Rivers International School en VSO De Brouwerij bezocht. We hebben mooie dingen gezien en van elkaar kunnen leren op deze dagen. Een paar reacties uit de visitatierapporten vind je hieronder.

Reacties najaarsronde collegiale visitaties

‘De rust in de klassen en prettige leerklimaat en de sfeer tijdens de lessen. We hebben een zeer effectieve leertijd in de klassen gezien. Jullie kennen alle leerlingen bij naam, er wordt veel gebruik gemaakt van het bord en jullie bieden de leerlingen veel structuur.’

‘De drempels zijn volgens de docenten laag: er zijn veel informele gesprekjes waardoor docenten de leerlingen goed in beeld hebben en kunnen signaleren waar nodig.’

‘Docenten zijn trots op de keuzes die je op school kan maken. Dit geldt voor leerlingen in profielen en vakken, maar ook voor docenten als het gaat om de autonomie van het lesgeven.’

‘Uit de gesprekken komt naar voren dat de ondersteuning op school stevig staat. Leerlingen geven aan dat ze zich gezien voelen en dat docenten rekening met hen houden.’

‘Het team kijkt heel goed naar wat de leerling nodig heeft en we hebben gezien dat jullie dit ook echt samen doen.’

Volgende ronde in de planning

We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de visitaties in het voorjaar, ook dan gaan we weer met elkaar een aantal mooie scholen bezoeken.  

Op 26 januari is er weer een opleidingsdag voor nieuwe visitatoren. Wil je ook eens kijken hoe het er op een andere school aan toe gaat? Stuur dan een berichtje naar Esther Verbeek, projectleider Collegiale visitaties: e.verbeek@swvdeverbinding.nl.

Door Esther Verbeek