De armoede in Nederland neemt toe. Ook veel jongeren worden hierdoor getroffen. Wat wordt er gedaan om de kansengelijkheid te verbeteren? We spreken Angélique Sanders, projectleider Kansengelijkheid van het Quadraam.

Angelique Sanders, projectleider Kansengelijkheid Quadraam:

Met dit project staat ze voor een uitdagende missie: zorgen dat leerlingen hun eigen talenten optimaal ontwikkelen, niet belemmerd worden door institutionele gescheidenheid en tegelijkertijd werken aan het minimaliseren van sociale gescheidenheid. Ook hoopt ze antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Hoe ontschotten wij het onderwijs waardoor leerlingen grenzeloos kunnen leren, ontwikkelen en ontmoeten?’

“Kansenongelijkheid heeft met zoveel dingen te maken”, licht Sanders toe. “De plek waar je wieg staat, het opleidingsniveau en het inkomen van je ouders, je culturele achtergrond: het heeft allemaal invloed. Werken aan kansengelijkheid betekent recht doen aan de talenten en capaciteiten van de leerlingen. Dat is wat anders dan een leerling een zo hoog mogelijke opleiding laten volgen. Je helpt kinderen niet door ze jaren op hun tenen te laten lopen op een school die niet bij ze past. Iedere leerling moet de kans krijgen om talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.”

Literatuuronderzoek
“Er bestaat al heel veel op het gebied van kansengelijkheid: dat is niet voor niets. Zo heeft het ministerie van Onderwijs de Gelijke Kansen Alliantie in het leven geroepen. Die heeft 150 interventies verzameld die je kunt inzetten. Die kunnen we zeker gebruiken. Maar wij willen eerst een aantal zaken in kaart brengen. Zo zijn we aan het begin van het schooljaar gestart met literatuuronderzoek. Vervolgens hebben we de leerling centraal gesteld in een zogeheten leerlingenreis. Hieraan doen schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders mee. Er wordt in kaart gebracht waar leerlingen kansenongelijkheid ervaren en wat de schotten zijn die zij tegenkomen. We hopen dat deze reis goede inzichten en adviezen oplevert om kansengelijkheid op onze scholen te vergroten.”

Kansenkaart met interventies
“We willen op basis daarvan een soort kansenkaart opleveren met interventies die scholen kunnen inzetten. Iedere school kiest zelf welke interventies passen. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ook verschillen tussen gemeenten waarin onze scholen staan. In Arnhem staat kansengelijkheid hoog op de coalitie-agenda, waardoor mooie initiatieven ontstaan. Die zijn we ook in kaart aan het brengen.”

“Het doel is dat volgend schooljaar alle scholen van Quadraam kansengelijkheid opnemen als thema in hun schooljaarplan én dat ze er concreet mee aan de slag gaan. Natuurlijk gebeurt er op verschillende scholen al veel rond kansengelijkheid. Dat zijn we aan het inventariseren.”

“Het project heeft ook te maken met bewustwording. Er is bijvoorbeeld veel schaamte over armoede. Door die schaamte is armoede een probleem dat niet heel zichtbaar is. Maar het is er natuurlijk wel. Iedere stap die je daarin zet is meegenomen.”

“Iedere leerling moet de kans krijgen om talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen”