Armoede is niet altijd goed zichtbaar, maar wel als je achter de voordeur komt. Dat geldt voor stichting Leergeld. We spreken met directeur Dick van der Meer over wat de stichting ziet en doet om armoede te bestrijden.

Dick van der Meer, directeur stichting Leergeld:

“We zien bij stichting Leergeld een enorme toename van armoede. Veel gezinnen hebben weinig geld om rond te kunnen komen en daar zijn kinderen de dupe van. Veel mensen zijn ten einde raad. Wat we ook merken is dat ze vaak geen flauw idee hebben waar ze kunnen aankloppen.”

Laptop of fiets
“Mensen in financiële nood kunnen bij stichting Leergeld een aanvraag doen voor eenmalige grote uitgaven, zoals een laptop of een fiets. We hebben afgelopen jaar in de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden op die manier 4.000 mensen kunnen helpen. We werken veel samen met verschillende partners. Die hebben allemaal hetzelfde doel: meer kansengelijkheid realiseren.”

“Dat is hard nodig. Een van onze intermediairs was afgelopen week op bezoek bij een gezin met twee kinderen. Ze kwam in een huis met een kale vloer, geen meubels en matrassen in de hoek waarop geslapen werd. Dat gezin had veertig euro leefgeld per week. Als je dat ziet, dan breekt je hart.”

De ouderbijdrage
“De laatste tijd merken we dan ook een toename van mensen die bij ons aankloppen in verband met de ouderbijdrage van scholen. Ouders melden dat hun kind niet mee mag op schoolreisje omdat ze de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Dat zou niet moeten, want de ouderbijdrage is via een wetswijziging afgelopen jaar afgeschaft. Maar er zijn in Arnhem en omgeving nog steeds scholen die verwachten dat ouders een bedrag ophoesten om op schoolreis te kunnen gaan. Dat kan niet en dat mag je als school niet doen. Wij zijn er druk mee om scholen te melden dat een ouderbijdrage niet verplicht is.”

Veranderingen
“We zijn een onafhankelijke stichting en geen overheidsinstantie, waardoor we snel vertrouwd worden door mensen. Geld krijgen we van de drie gemeenten, vanuit de landelijke overheid en van Arnhemse fondsen. Voor de gemeente Arnhem spelen we een belangrijke rol, omdat we ook achter de voordeur komen. Helaas hebben we afgelopen jaar wat veranderingen moeten doorvoeren omdat de geldstroom vanuit Den Haag door de lange formatie na de verkiezingen onduidelijk was. Door die onduidelijkheid hebben we minder aanvragen kunnen honoreren dan we hadden gewild. Aanvragen die niet direct tot onze kerntaken behoren, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor orthodontie, hebben we moeten laten vallen. Het enige wat we konden doen, is mensen doorverwijzen naar andere instanties.”

“Ook hadden we te maken met een organisatorische verandering bij het jeugd-, sport-, cultuurfonds. Die taken worden overgeheveld van de gemeenten naar de provincie. De gemeente Arnhem is daar ook niet blij mee.”

Integrale aanpak
“Stichting Leergeld is allang niet meer de kleine organisatie die het 23 jaar geleden bij de start was. Op dit moment werken we samen met de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden aan een groeiplan voor de toekomst. Zo willen we bijvoorbeeld meer contact met het bedrijfsleven. Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden, luidt het gezegde. Het bedrijfsleven is ook onderdeel van dat dorp. Tenslotte werkt een integrale aanpak het beste!”

Dit Artikel over armoede is geschreven in het kader van het project In Verbinding, waar kennisdeling binnen ons samenwerkingsverband centraal staat. Lees alle artikelen op de overzichtspagina van In Verbinding

“Een gezin had veertig euro leefgeld per week. Als je dat ziet, dan breekt je hart.”