7 februari 2023 – In januari zijn de ondersteuningscoördinatoren weer bijeengekomen voor een zorgplatformvergadering; dit keer op het Olympus College. Het was een drukbezochte bijeenkomst; vanuit zowel VO als VSO waren collega’s aanwezig.

Eerst vertelden Han van Burken en Jeanette van Hoogen over de stadsteams waar Arnhem sinds een tijdje mee werkt. In stadsteam onderwijs is de expertise over onderwijs gebundeld. Er is een samenwerking met de scholen, er wordt afgestemd hoe deze samenwerking voor de school het best passend is. Waar nodig legt de stadscoach verbinding met de wijkcoach.

Vervolgens hebben we gesproken over de gezondheidsmonitor jeugd vanuit de GGD. Nicole de Jong en Carolijn Schuijling lichtten toe dat dit jaar zowel de jaarlijkse gezondheidscheck als de vierjaarlijkse monitor zal plaatsvinden. Dit betekent dat sommige leerlingen twee keer een vragenlijst invullen in korte tijd. Voor de monitor is dit anoniem, dit is gericht op beleidsontwikkeling. De gezondheidscheck is op naam, omdat dit gericht is op de individuele zorg voor kinderen. Vanwege de betrouwbaarheid kunnen beide vragenlijsten niet worden samengevoegd, maar ze worden zo veel mogelijk gespreid in de tijd.

Door Meinke Kooderings