28 maart 2023 – 6 maart jl. vond onze themabijeenkomst over de beleidsregel afwijking onderwijstijd plaats op Leerpark Arnhem. Tijdens de bijeenkomst is aanbod gekomen wat de beleidsregel inhoudt, welke categorieën er zijn en hoe de aanvraag gedaan moet worden.

Bea van Heukelom (Steunpunt Passend Onderwijs) en Annemieke Harreman (onderwijsinspecteur) hebben voorlichting gegeven aan ongeveer 60 professionals die te maken hebben met deze beleidsregel vanuit hun functie in het onderwijs of bij de gemeente.

Omdat alle leerlingen recht hebben op onderwijs en op voldoende uren onderwijs, is het ook wettelijk geregeld wanneer je hiervan mag afwijken. Niet alle leerlingen kunnen volledig deelnemen aan het onderwijs door lichamelijke of psychische redenen. Sinds 1 augustus 2018 is er in het funderend onderwijs (PO, V(S)O en SO) mogelijk om af te wijken van de wettelijk vereiste onderwijstijd.

Voor de categorieën A, als er behandeling ondersteunend is aan onderwijs; B, op medische grond niet in staat om op school aanwezig te zijn; en C residentiële behandeling, hoeft geen ‘afwijking (onderschrijding) onderwijstijd’ te worden aangevraagd.

Voor de categorie D, alle overige redenen wel. Dit is geen scherp afgebakende groep. Het uitgangspunt is de ondersteuningsvraag van de leerling zelf. De leerling heeft maatwerk nodig om thuis zitten te voorkomen en de verwachting is dat het ontwikkelingsperspectief wordt behaald en er een ingroeiplan is om weer volledig onderwijs te gaan volgen.

Het maatwerk maakt een passend onderwijs(zorg)aanbod mogelijk en de leerlingen krijgen de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen op didactisch en sociaal emotioneel gebied. Scholen mogen daarbij expertise inhuren en materialen inkopen om in te zetten t.b.v. het onderwijs en de ondersteuning op school. De school is en blijft hiervoor verantwoordelijk. Dat betekent dat scholen dat niet mogen uitbesteden en de rijksbegroting niet naar particuliere instanties mag worden overgeheveld.

Tijdens de bijeenkomst wordt benadrukt dat het inzetten van de beleidsregel het belang van de leerling dient. Ze worden hiermee planmatig gevolgd. Ze krijgen en positief perspectief, waarbij ze tijdens tussentijdse evaluaties het perspectief kunnen aanpassen en of bijstellen. De afwijking onderwijstijd mag aangevraagd worden voor het lopende schooljaar. Indien nodig kan het, het schooljaar erop volgend opnieuw aangevraagd worden.

Door Sanne Niemeijer