28 maart 2023 – In januari is er weer een training geweest voor de collegiale visitaties, zodat we onze visitatiepoule nog verder kunnen uitbreiden. We hebben de training online gedaan en er zijn 26 collega’s vanuit de scholen opgeleid.

Onderstaand een aantal van de reacties op deze opleidingsdag:

“Ik vond het erg leuk om met zo veel verschillende mensen van verschillende scholen samen te komen tijdens deze training. Het was een relatief lange zit, maar door het afwisselende programma vloog de dag (en dat zelfs in Teams ) voorbij. Ik ben vorige week voor het eerst op visitatie geweest in Zetten en vond het erg leuk en leerzaam om te doen. De samenstelling van het team was prettig: drie mensen met ervaring en drie mensen die net als ik de training in januari hadden gevolgd. De samenstelling van mensen met ervaring en mensen met minder ervaring werkt mijns inziens, zeker voor een eerste keer, heel fijn. Naast dat ik het erg leuk vond om een kijkje op een andere school te nemen, lessen te bezoeken en diverse gesprekken te voeren, heb ik de samenwerking met mijn visitatiecollega’s als heel prettig ervaren. We hebben elkaar heel goed aangevuld, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de visitatiedag.  Mijn voorkeur zou een volgende keer, indien mogelijk, uitgaan naar een fysieke bijeenkomst. Kortom: Een waardevolle dag!“

“De reden om me op te geven voor de training was, en is nog steeds, dat het de mogelijkheid geeft om mee te kijken in een andere school. Voor de uitvoering van mijn functie is het van meerwaarde om wat meer te weten over de sfeer in en begeleidingsmogelijkheden van andere scholen. Daarnaast kun je altijd van elkaar leren.”

“Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan binnen de scholen, ik verwacht dat de training mij de juiste handvatten heeft gegeven om de scholen, tijdens de visitatie, op een positieve manier een spiegel voor te houden.”

Wil je meer weten of ook een training volgen? Neem dan contact op met Esther Verbeek , projectleider van het traject collegiale visitaties: e.verbeek@swvdeverbinding.nl.

Door Esther Verbeek