12 mei 2023 – Tijdens de bijeenkomst van het zorgplatform op 20 maart gaf Rümaine Garcia-Pufflijk een boeiende presentatie over interculturele interpretatie van gedrag en intelligentie. De samenvatting lees je hier!

Gebeurtenissen komen bij ons binnen via filters. Informatie blijft hierdoor weg, wordt vervormd of we generaliseren deze. Dit kan gevaarlijk zijn als we ons hier niet bewust van zijn. Op basis van onze eigen filters maken we beslissingen over leerlingen. Goed om na te gaan of we de leerling echt kennen en ons bewust te zijn van eventuele verschillen in cultuur.

In westerse culturen geldt vaak de piramide van Maslow bij menselijke behoeften: eerst moet voldaan worden aan primaire (eerste levensbehoeften) behoeften, daarna zekerheid, acceptatie, erkenning. Bovenaan staat zelfontwikkeling. Voor veel andere cultuur geldt een andere piramide met eer bovenaan, daarna een goede naam, dan het behagen van de groep en dan elementaire behoeften.

In onze westerse cultuur geven we vaak woorden aan emoties. In veel andere culturen uit stress zich vaak eerder lichamelijk (bijvoorbeeld in de vorm van hoofd- of buikpijn). Leerlingen zeggen dan dat ze lichamelijke klachten hebben in plaats van dat ze stress ervaren. 

Vraag aan ouders met een andere achtergrond / cultuur of zij het prettig vinden om iemand / een sleutelfiguur te laten aansluiten bij het gesprek. Ook wordt genoemd dat het wenselijk is om een tolk te laten aansluiten als ouders moeite hebben met de Nederlandse taal. 

Tips voor intercultuur werken: 

  • Open, oprechte houding
  • Ga voorbij aan je eerste aannames en heb geen oordeel klaar
  • Niet belerend zijn
  • Leef je in in de leefwereld van ouders
  • Heb kennis van vraagstukken van ouders
  • Betrek sleutelfiguren

De prestatie op intelligentietesten kan afhankelijk zijn van de hoeveelheid onderwijs die een leerling heeft gevolgd en de samenleving waar de leerling vandaan komt. Binnen sommige culturen wordt anders gekeken naar intelligentie; in sommige culturen is iemand bijvoorbeeld intelligenter als hij ouder wordt of veel talen spreekt. Vraag je dus altijd af of een IQ-test past bij de leerling/doelgroep.

Door Denise Schoofs