Open Leermateriaal kan een belangrijk instrument vormen in de strijd voor passend en inclusief onderwijs. De overheid heeft zelfs een speciaal programma in het leven geroepen. De komende weken vertellen onderwijsprofessionals uit onze regio hoe zij open en gratis te gebruiken lesmateriaal inzetten om hun lessen te verrijken. Deze week Harald Wiggers, die in onze regio en in nauw contact met scholen en het bedrijfsleven open leermateriaal inzet als programmamanager Sterk Techniek Onderwijs (STO). Hij kijkt met een eigen blik naar het onderwijs van nu en ziet een belangrijke rol voor open leermateriaal.

Harald Wiggers, programmamanager Sterk Techniek Onderwijs (STO)

“Sterk Techniek Onderwijs (STO) richt zich op het interesseren van jongeren op techniek en technologie. Dat doen we door jongeren al vroeg in contact te brengen met techniek. Het belangrijkste doel is beter aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven én aan de behoefte van leerlingen.”

“Ik heb sinds vijf jaar een eigen bedrijf waarin ik mij bezighoud met onderwijsinnovatie en onderwijstransitie, maar ik heb hiervoor 32 jaar in het onderwijs zelf gewerkt. Van docent tot schooldirecteur. Ik heb veel verschillende rollen gehad [Wiggers was o.a. voorzitter van de centrale
directie van het Liemers College en bovenschools directeur Onderwijsinnovatie en Relaties bij Quadraam, red.]. Als docent keek ik altijd al met een blik hoe we dingen anders konden organiseren.”

Het leermateriaal past niet meer in deze tijd

“Het klaslokaal heeft zijn langste tijd gehad. We willen het onderwijs anders organiseren. Het leermateriaal past niet meer in deze tijd. Kinderen hebben een andere spanningsboog en een ander referentiekader dan in het verleden. Daar past het onderwijs zich te weinig op aan.”
“Onderwijs zou moeten gaan over het ontwikkelen van kinderen. Dat doe je met meer partijen dan alleen het onderwijs. It takes a village to raise a child, tenslotte. Om die reden zoeken wij nadrukkelijk aansluiting bij het bedrijfsleven. Dat werkt twee kanten uit. We zien ook dat bedrijven bepaalde leerlingen al een tijd volgen, een beetje zoals een voetbalclub een talentvolle speler volgt.”

Eigentijdser, praktischer en aantrekkelijker

“Met STO kijken we daarom wat leerlingen nodig hebben én wat bedrijven aanbieden. Daarmee wordt het onderwijs eigentijdser, praktischer en aantrekkelijker. Het reguliere aanbod van het onderwijs is een keurslijf. Open leermateriaal heeft de mogelijkheid om leerlingen maatwerk te geven.”
“Ik heb aan de wieg gestaan van open leermateriaal. Ik vind dat content die tot stand komt met maatschappelijk geld ook beschikbaar moet zijn voor iedereen. Veel geld blijft nu hangen bij uitgeverijen en gaat niet naar leerlingen. Met open leermateriaal heb je de ruimte om leerlingen te geven wat ze nodig hebben.”
“Een van de projecten die we nu aan het opstarten zijn, is de bouw van twee tiny houses. Er is een ontwerp van een architect, en twintig leerlingen bouwen die tiny houses van a tot z. Een van hout, en een van steen. Een groot gedeelte van de kosten worden nu betaald door STO, maar dit wordt een businessmodel. Het is de bedoeling dat we de tiny
houses gaan verkopen. Zo komt het geld weer terug.”

Leerlingen scholen om energie te besparen

“Met de gemeente Arnhem werken we samen in een project rond energiearmoede. Wat wij leerlingen noemen, zijn vaak de kinderen in de huishoudens waar energiearmoede plaatsvindt. De gemeente komt in die huizen de drempel niet over, maar we hebben leerlingen geschoold in het nemen van maatregelen om energie te besparen. Mede dankzij een bouwmarkt die besparende maatregelen leverde, kunnen leerlingen op die manier thuis aan de slag om energiearmoede aan te pakken.”

“Vanuit VO-Content gebruiken we veel open leermateriaal. Daarnaast ontwikkelen we zelf ook veel lesmateriaal. Het open leermateriaal dat we zelf maken, stellen we beschikbaar voor iedereen. Zo is bijvoorbeeld een investering van 40.000 euro die wij ergens insteken iets waar veel meer organisaties wat aan hebben.”

Dit artikel is geschreven in het kader van het project In Verbinding, waar kennisdeling binnen ons samenwerkingsverband centraal staat. Lees alle artikelen op de overzichtspagina van In Verbinding

“Het klaslokaal heeft zijn langste tijd gehad”