5 juli 2023 – In het afgelopen schooljaar hebben er vier leerlingen begeleiding gehad van een overstapcoach bij hun overstap van het VSO naar VO. Deze leerlingen waren afkomstig van Briant College (2), het Prisma College en de Brouwerij. Zij gingen naar het Maarten van Rossem, Produs en Lorentz Lyceum.

De overstapcoaches hebben als kerntaak om zorg te dragen voor een warme overdracht en zachte landing in het VO. Ze zijn het aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ontvangende school. De overstapcoach is betrokken bij het voortraject, de kennismaking, de warme overdracht én kan zijn of haar VSO-kennis delen met de ontvangende school hoe deze leerling het best begeleid kan worden. De overstapcoach is vaak een goede bekende van de leerling, hierbij kan je denken aan een mentor, docent, jongerenwerker, in ieder geval iemand waar de leerling een goed contact mee heeft. De overstapcoach is na de start in het VO nog een halfjaar beschikbaar voor contactmomenten met de leerling, het voorlichten van docententeams en/of adviesgesprekken.

Meerwaarde van overstapcoach

De ervaringen: over het algemeen gaat het om leerlingen uit de onderbouw. De aanvraag voor een overstapcoach gebeurde door het VSO, in samenspraak met de beoogde VO-school. De meerwaarde van de overstapcoach was dat de leerling voor een langere tijd gevolgd kon worden door de school van herkomst en de ontvangende school gebruik kon maken van kennis en expertise om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. De werkzaamheden van de overstapcoach konden per leerling naar behoefte verschillen: begeleiding van de leerling zelf, contact met ouders, voorlichten van het docententeam en/of consultaties met de ondersteuningscoördinator van de ontvangende school. Ondanks dat dit vangnet er in principe wel is, zijn geen van de leerlingen terug gegaan naar het VSO. Bij één leerling is het nog de vraag of de huidige VO-school voldoende passend is. Voor één andere leerling was in eerste instantie een overstapcoach-traject aangevraagd, maar is dit niet ingezet. Deze leerling heeft zonder de overstapcoach een succesvolle overstap weten te maken. In de themabijeenkomst van mei jl. is de overstap VSO-VO onderwerp van gesprek geweest. Eén van de conclusies is dat het goed is om op de hoogte te blijven van elkaars aanbod, zodat er beter samengewerkt kan worden wanneer er voor een leerling gedacht wordt aan een overstap.

Aanvraag voor overstapcoach

Volgend schooljaar kan er weer gebruik gemaakt worden van de inzet van een overstapcoach. Wil je een aanvraag doen of overleggen of dit passend is, neem dan contact met ons op. Wij adviseren zeker ook VO-scholen om deze overweging te maken bij het ontvangen van een VSO-leerling en hier het gesprek met de VSO-school over aan te gaan.

Door Céline Jansen