5 juli 2023 – Johnny Uytdewilligen wordt per 1 september voorzitter van het College van Bestuur van Leerplein 055 in Apeldoorn.

Voor hem een prachtige stap die aansluit bij zijn kwaliteiten en ambities. Voor ons samenwerkingsverband een groot verlies. Johnny heeft in de afgelopen zes jaar veel voor het samenwerkingsverband betekend. Onder zijn leiding is de organisatie professioneler geworden en zijn er belangrijke stappen gezet in de richting van meer passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Hij is een bevlogen, ambitieuze en kundige bestuurder die zich in alles wat hij doet altijd laat leiden door dat wat goed is voor leerlingen. Daar waar het niet passend was wist hij het in veel situaties toch passend te maken. Wij danken hem voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes en plezier in zijn nieuwe rol. Johnny heeft ervoor gekozen om zijn afscheid in kleine kring te vieren.

Opvolging  Johnny Uytdewilligen

Bureau Wesselo zal ons begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe directeur-bestuurder voor het samenwerkingsverband. Zij starten nog voor de zomervakantie met het ophalen van input voor het profiel.  We hopen op 1 januari 2024 of snel daarna een opvolger te kunnen benoemen. In de tussenliggende periode zal Nicolette Engbers voor ongeveer twee dagen per week als interim-bestuurder bij SWV De Verbinding aan de slag gaan. Zij kent het Arnhemse omdat ze in het afgelopen jaar ook interim-bestuurder was bij SWV PassendWijs en zal in nauwe samenwerking met Erica Jordans opereren. Wij zijn erg blij met haar komst en verwachten dat daarmee alle ingezette processen onder andere  de totstandkoming van het nieuwe ondersteuningsplan conform planning kunnen doorlopen.

Door Karin van Weegen, onafhankelijk voorzitter bestuur SWV De Verbinding