17 juli 2023 – Samenwerkingsverband De Verbinding is op zoek naar een deskundige, verbindende en toegankelijke directeur-bestuurder!

Plaats in de organisatie

Je geeft leiding aan het samenwerkingsverband en bent belast met de voorbereiding en uitvoering van het strategische, organisatorische, financiële en personeelsbeleid. Je geeft leiding en sturing aan het bureau. Je bent als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van het ondersteuningsbeleid om dekkend en passend onderwijs te realiseren. Je rapporteert periodiek aan het toezichthoudend bestuur. Daarnaast leg je verantwoording af aan de formele externe toezichthouders (inspectie, OCW).

De opdracht

De opdracht voor de directeur-bestuurder is om vanuit de verbinding de complexe (verdelings-)vraagstukken die er zijn binnen het samenwerkingsverband met alle partners en stakeholders zo goed mogelijk op te lossen. Als directeur-bestuurder ben je zowel een bouwer als een verbinder en ben je inhoudelijk sterk. Je onderschrijft de missie en visie van het samenwerkingsverband en stelt het welzijn van leerlingen centraal. Onlangs zijn de contouren van het nieuwe ondersteuningsplan (2024-2028) opgesteld. Het hoofddoel blijft de doorontwikkeling naar meer inclusief onderwijs in de regio.

Lees de volledige vacature via onderstaande link. Solliciteren kan via de website van Wesselo Public Value.

Door Meinke Kooderings